حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال

حوزه های انتخابیه استان گیلان

حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال در استان گیلان واقع شده است. این حوزه دارای 1 صندلی یا کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
انتخابات طوالش رضوانشهر و ماسال در هر دوره با مشارکت پرشور مردم استان گیلان برگزار می شود. انتخابات مجلس طوالش رضوانشهر و ماسال از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال بسیار پرشور است و کاندیداهای انتخابات طوالش ، کاندیداهای انتخابات رضوانشهر ، کاندیداهای انتخابات ماسال ، فعالیت بسیاری در زمان تبلیغات انتخابات مجلس دارند.
حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال شامل شهرستان (های) :
طوالش شامل حویق،اسالم،مرکزی،کرگانرود
رضوانشهر شامل پره سر،مرکزی
ماسال شامل شاندرمن،مرکزی
همچنین این حوزه به نام های دیگر حوزه انتخابیه طوالش و حوزه انتخابیه رضوانشهر و حوزه انتخابیه ماسال شناخته می شود.

کاندیداها و سیاستمداران انتخابات مجلس یازدهم یا انتخابات مجلس ۹۸ می توانند با ثبت نام رایگان در سایت از خدمات سایت سیاستمدار برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه استفاده کنند.

کاندیداهای ویژه انتخابات مجلس طوالش رضوانشهر و ماسال

برای ویژه شدن وارد پروفایل خود شده و عضویت ویژه را فعال کنید
حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال مجلس شورای اسلامی

سیاستمداران طوالش رضوانشهر و ماسال

هنوز هیچ کاندیدایی ثبت نشده است. اگر شما کاندیدای حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال هستید، لطفا در سایت به صورت رایگان ثبت نام نمایید

توجه! توجه!

اگر کاندیدایی از شهر و حوزه انتخابیه شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده است، لطفا به ایشان اطلاع دهید

تصاویر

نظرات و دغدغه های مردم طوالش رضوانشهر و ماسال

نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند

هنوز هیچ نظری برای حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال ثبت نشده است. اولین نفر باشید

نمایندگان سابق مجلس حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال

محمود شکری

محمود شکری

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمود شکری

محمود شکری

سیاستمدار و نماینده مجلس

بهمن محمدیاری

بهمن محمدیاری

سیاستمدار و نماینده مجلس

بهمن محمدیاری

بهمن محمدیاری

سیاستمدار و نماینده مجلس

عسکر اسلامدوست-کاربندی

عسکر اسلامدوست-کاربندی

سیاستمدار و نماینده مجلس

بهمن محمدیاری

بهمن محمدیاری

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید مجتبی عرفانی

سید مجتبی عرفانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید مجتبی عرفانی

سید مجتبی عرفانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید یونس عرفانی

سید یونس عرفانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید مجتبی عرفانی

سید مجتبی عرفانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

کلمات کلیدی

نماینده های طوالش در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات طوالش ، تبلیغات مجلس طوالش ، انتخابات طوالش ، انتخابات ۹۸ طوالش ، انتخابات یازدهم طوالش ، انتخابات مجلس طوالش ، مجلس طوالش ، کاندیداهای احتمالی طوالش ، تایید صلاحیت شده های طوالش ، رد صلاحیت شده های طوالش ، نماینده های لیسار در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات لیسار ، تبلیغات مجلس لیسار ، انتخابات لیسار ، انتخابات ۹۸ لیسار ، انتخابات یازدهم لیسار ، انتخابات مجلس لیسار ، مجلس لیسار ، کاندیداهای احتمالی لیسار ، تایید صلاحیت شده های لیسار ، رد صلاحیت شده های لیسار ، نماینده های هشتپر (تالش) در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات هشتپر (تالش) ، تبلیغات مجلس هشتپر (تالش) ، انتخابات هشتپر (تالش) ، انتخابات ۹۸ هشتپر (تالش) ، انتخابات یازدهم هشتپر (تالش) ، انتخابات مجلس هشتپر (تالش) ، مجلس هشتپر (تالش) ، کاندیداهای احتمالی هشتپر (تالش) ، تایید صلاحیت شده های هشتپر (تالش) ، رد صلاحیت شده های هشتپر (تالش) ، نماینده های اسالم در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات اسالم ، تبلیغات مجلس اسالم ، انتخابات اسالم ، انتخابات ۹۸ اسالم ، انتخابات یازدهم اسالم ، انتخابات مجلس اسالم ، مجلس اسالم ، کاندیداهای احتمالی اسالم ، تایید صلاحیت شده های اسالم ، رد صلاحیت شده های اسالم ، نماینده های حویق در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات حویق ، تبلیغات مجلس حویق ، انتخابات حویق ، انتخابات ۹۸ حویق ، انتخابات یازدهم حویق ، انتخابات مجلس حویق ، مجلس حویق ، کاندیداهای احتمالی حویق ، تایید صلاحیت شده های حویق ، رد صلاحیت شده های حویق ، نماینده های چوبر در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات چوبر ، تبلیغات مجلس چوبر ، انتخابات چوبر ، انتخابات ۹۸ چوبر ، انتخابات یازدهم چوبر ، انتخابات مجلس چوبر ، مجلس چوبر ، کاندیداهای احتمالی چوبر ، تایید صلاحیت شده های چوبر ، رد صلاحیت شده های چوبر ، نماینده های رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات رضوانشهر ، تبلیغات مجلس رضوانشهر ، انتخابات رضوانشهر ، انتخابات ۹۸ رضوانشهر ، انتخابات یازدهم رضوانشهر ، انتخابات مجلس رضوانشهر ، مجلس رضوانشهر ، کاندیداهای احتمالی رضوانشهر ، تایید صلاحیت شده های رضوانشهر ، رد صلاحیت شده های رضوانشهر ، نماینده های پره سر در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات پره سر ، تبلیغات مجلس پره سر ، انتخابات پره سر ، انتخابات ۹۸ پره سر ، انتخابات یازدهم پره سر ، انتخابات مجلس پره سر ، مجلس پره سر ، کاندیداهای احتمالی پره سر ، تایید صلاحیت شده های پره سر ، رد صلاحیت شده های پره سر ، نماینده های رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات رضوانشهر ، تبلیغات مجلس رضوانشهر ، انتخابات رضوانشهر ، انتخابات ۹۸ رضوانشهر ، انتخابات یازدهم رضوانشهر ، انتخابات مجلس رضوانشهر ، مجلس رضوانشهر ، کاندیداهای احتمالی رضوانشهر ، تایید صلاحیت شده های رضوانشهر ، رد صلاحیت شده های رضوانشهر ، نماینده های ماسال در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ماسال ، تبلیغات مجلس ماسال ، انتخابات ماسال ، انتخابات ۹۸ ماسال ، انتخابات یازدهم ماسال ، انتخابات مجلس ماسال ، مجلس ماسال ، کاندیداهای احتمالی ماسال ، تایید صلاحیت شده های ماسال ، رد صلاحیت شده های ماسال ، نماینده های ماسال در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ماسال ، تبلیغات مجلس ماسال ، انتخابات ماسال ، انتخابات ۹۸ ماسال ، انتخابات یازدهم ماسال ، انتخابات مجلس ماسال ، مجلس ماسال ، کاندیداهای احتمالی ماسال ، تایید صلاحیت شده های ماسال ، رد صلاحیت شده های ماسال ، نماینده های بازار جمعه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بازار جمعه ، تبلیغات مجلس بازار جمعه ، انتخابات بازار جمعه ، انتخابات ۹۸ بازار جمعه ، انتخابات یازدهم بازار جمعه ، انتخابات مجلس بازار جمعه ، مجلس بازار جمعه ، کاندیداهای احتمالی بازار جمعه ، تایید صلاحیت شده های بازار جمعه ، رد صلاحیت شده های بازار جمعه ،