سیاستمداران

کیومرث راستی

کیومرث راستی

رئیس سابق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌های داراب و زرین دشت

حدیث یلوهء

حدیث یلوهء

موسس اصناف ترجمه غرب کشور

علی محمدی فر

علی محمدی فر

عضو هییت مدیره بزرگترین کشت و صنعت غرب کشور و معاونت مدیرعامل پگاه لرستان و عضو

عباس قاسم زاده

عباس قاسم زاده

پژوهشگر،مشاور .مولف و مدرس دانشگاه