سیاستمداران

دکتر امیر جبلی

دکتر امیر جبلی

دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران. پژوهشگر واستاد دانشگاه

غلامرضا تیزفهم فرد

غلامرضا تیزفهم فرد

مدرس دانشگاه های شهر تهران ؛ دکتری مدیریت بازرگانی ؛ مشاور امور مالی و بیمه

علیرضا مومنی

علیرضا مومنی

دانش اموز