حوزه های انتخابیه استان گیلان

استان گیلان 11 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های شفت ، املش ، لنگرود ، طوالش ، بندرانزلی ، رودبار ، صومعه سرا ، ماسال ، آستارا ، آستانه اشرفیه ، فومن ، رودسر ، رضوانشهر ، رشت ، سیاهکل ، لاهیجان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان گیلان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل 1
حوزه انتخابیه رودسر و املش 1
حوزه انتخابیه رودبار 1
حوزه انتخابیه آستارا 1
حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه 1
حوزه انتخابیه صومعه سرا 1
حوزه انتخابیه طوالش رضوانشهر و ماسال 1
حوزه انتخابیه بندر انزلی 1
حوزه انتخابیه رشت 3
حوزه انتخابیه فومن و شفت 1
حوزه انتخابیه لنگرود 1