امیرعلی احمدپور

صدای_مردم نام زیبایی است برای بازگرداندن مجلس به ملت

جامعه اسلامی کارگران بر این باور است که از دست دادن فرصت انتخابات برای اصلاح وضعیت کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست.

#صدای_مردم
جامعه اسلامی کارگران بر این باور است که از دست دادن فرصت انتخابات برای اصلاح وضعیت کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست. تلاش های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد یا برگرداندن برخی از کارخانه های نیمه تعطیل به چرخه تولید کشور کاملا ستودنی است، اما اگر همراه با اهتمام سایر قوا باشد، کافی نیست. بر این اساس جامعه اسلامی کارگران تصمیم دارد که با مشورت نخبگان و کارشناسان دلسوز کشور، فهرستی را با عنوان "#صدای_مردم" از کاندیداهایی برآمده از
طبقه محرومان کارگری را که وابستگی به جریان های قدرت و ثروت نداشته باشند و صدای واقعی مردم در مجلس آینده باشند، معرفی کند. صدای مردم نقطه عزیمت حرکت مردمی برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب برای تشکیل مجلسی فساد ستیز و مطالبه گر برای احقاق حقوق مردم است #صدای_مردم نام زیبایی است برای بازگرداندن مجلس به ملت، برای بازگرداندن امری که بنا به آموزه های انقلاب اسلامی حق ملت بود و متاسفانه به انحراف سلفی های ذلت پار کشیده شده است.