مهدی ارباب

وضعیت اشتغال در ایران یکی از دغدغه های اصلی مردم!

اهمیت اشتغال و بیکاری در ایران قابل اغراق نیست. اشتغال برای افراد بسیار مهم است دولت برای رسیدگی به این مسائل اقدامات مختلفی از جمله افزایش سرمایه گذاری در اشتغال زایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک را اجرا کرده است. با این حال، این تلاش ها هنوز به طور کامل مشکل بیکاری در کشور را برطرف نکرد

(برسی و پیگیری های لازم برای ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی در جامعه و
بررسی موانع در بازار کار و اشتغال و سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، بازار سرمایه،بورس)

یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در دستور کار خود قرار خواهم داد.
وضعیت اشتغال در ایران یکی از دغدغه های اصلی دولت و شهروندان آن بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری ایران در سال 2020  تنها 9.4 درصد بوده که نسبت به سایر کشورهای منطقه نسبتاً بالاست.
اهمیت اشتغال و بیکاری در ایران قابل اغراق نیست. اشتغال برای افراد و خانواده ها بسیار مهم است، علاوه بر این، بیکاری می تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور داشته باشد، زیرا می تواند منجر به فقر، ناآرامی اجتماعی و افزایش نرخ جرم و جنایت شود.
ایران در سال های اخیر با چالش های اقتصادی متعددی از جمله تورم، تحریم ها و قیمت پایین نفت مواجه بوده است. این عوامل به کاهش موقعیت شغلی در بازار کار کمک کرده و یافتن شغل پایدار را برای افراد دشوارتر کرده است. دولت برای رسیدگی به این مسائل اقدامات مختلفی از جمله افزایش سرمایه گذاری در اشتغال زایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک را اجرا کرده است. با این حال، این تلاش ها هنوز به طور کامل مشکل بیکاری در کشور را برطرف نکرده است.

سیاست ها و برنامه ها
ایران در سال‌های اخیر سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی را برای مقابله با بیکاری و ترویج اشتغال‌زایی اجرا کرده است.
صندوق توسعه ملی:
صندوق توسعه ملی را برای تأمین بودجه برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی اقتصاد تأسیس کرد.
طرح اصلاح یارانه ها:
 طرح اصلاح یارانه ها را برای کاهش یارانه انرژی، غذا و سایر کالاهای اساسی و هدایت این منابع به سمت برنامه های اشتغال زایی و رفاه اجتماعی اجرا کرد.
برنامه های حمایت از کارآفرین برنامه های مختلفی را برای حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک از جمله صندوق کارآفرینی ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد کرده است.
سرمایه گذاری در زیرساخت:
در پروژه های زیربنایی، به ویژه در بخش حمل و نقل و انرژی، برای ایجاد فرصت های شغلی و ارتقای رشد اقتصادی سرمایه گذاری کرده است.
اصلاحات بازار کار:
اصلاحات متعددی در بازار کار انجام داده است، از جمله ارائه بیمه بیکاری و ایجاد بانک اطلاعاتی ملی از جویندگان کار.
اثربخشی این سیاست ها و برنامه ها در رسیدگی به وضعیت بیکاری در ایران متفاوت بوده است. در حالی که برخی از ابتکارات تأثیر مثبتی بر ایجاد شغل و رشد اقتصادی داشته اند، برخی دیگر به دلیل تأثیر محدود و عدم اثربخشی مورد انتقاد قرار گرفته اند. اصلاحات و سرمایه گذاری بیشتر در بخش های کلیدی اقتصاد برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و ارتقای رشد اقتصادی در ایران مورد نیاز است.
چالش ها و فرصت ها
وضعیت اشتغال در ایران با چالش های متعددی مواجه است که مانع از توانایی کشور در ایجاد شغل و کاهش بیکاری شده است. برخی از چالش های اصلی عبارتند از:
تحریم های اقتصادی:
تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران توسط جامعه بین المللی تاثیر بسزایی بر توانایی این کشور در ایجاد اشتغال و ایجاد رشد اقتصادی داشته است.
بهره وری پایین:
سطوح پایین بهره وری در بخش های کلیدی اقتصاد، مانند کشاورزی و تولید، فرصت های ایجاد شغل محدودی دارد.
سیاست های ناکارآمد دولت:
سیاست های ناکارآمد دولت، از جمله مقررات دست و پاگیر و فرآیندهای بوروکراتیک، مانع ایجاد شغل و رشد اقتصادی نیز شده است.
سرمایه‌گذاری خارجی محدود:
سرمایه‌گذاری محدود خارجی در اقتصاد ایران بازار کار را به‌ویژه در بخش‌های فناوری پیشرفته و دانش‌بر محدود کرده است.
علیرغم چالش های پیش روی اشتغال و بیکاری در ایران، چندین فرصت برای بهبود نیز وجود دارد.
تنوع اقتصادی:
ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید و نوظهور اقتصاد، مانند صنایع با فناوری پیشرفته و دانش‌بر، تنوع اقتصادی را ارتقا دهد.
توسعه مشاغل کوچک:
 ارائه مشوق های مالیاتی، آموزش و فرصت های تامین مالی برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر، از مشاغل کوچک و کارآفرینان حمایت کند.
سرمایه گذاری در زیرساخت:
افزایش سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی مانند حمل و نقل و انرژی می تواند فرصت های شغلی ایجاد کند و باعث رشد اقتصادی شود.
اصلاحات آموزشی:
دولت می تواند در اصلاحات آموزشی سرمایه گذاری کند تا کیفیت آموزش را بهبود بخشد و مهارت های لازم برای بازار کار در سال جاری را در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
همکاری بین المللی:
 ایران می تواند با سازمان های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در کشور همکاری کند.

بهبود وضعیت اشتغال در ایران مستلزم اصلاحات و سرمایه گذاری قابل توجه در بخش های کلیدی اقتصاد است.

ایران با مقابله با چالش ها و استفاده از فرصت ها می تواند جامعه ای فراگیرتر و مرفه تر برای شهروندان خود ایجاد کند.

 

مهدی ارباب کد 1157