روح الله اسدپور

نواندیشان مستقل تحول گرا

در راستای برنامه ریزی و یگانگی رویه، ائتلاف و مشارکت با تعدادی از همکاران وزارت جهادکشاورزی که کاندید گردیده اند گروه واحدی شکل گرفت.

در راستای برنامه ریزی و یگانگی رویه، ائتلاف و مشارکت با تعدادی از همکاران وزارت جهادکشاورزی که کاندید گردیده اند گروه واحدی شکل گرفت.
((نواندیشان مستقل تحول گرا))
در ادامه به معرفی خلاصه ای از اعضای گروه می پردازیم:

با سلام و احترام
اعضای گروه ((نواندیشان مستقل تحول گرا)) در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به شرح ذیل اعلام می گردند:

1-آقای علی اصغر کلباسی:دکترای تخصصی توسعه کشاورزی/معاون سازمان های تخصصی دفتر امور بین الملل وزارت
کد انتخاباتی:۷۲۱۶

2.آقای روح الله اسدپور:کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/مسئول امور استان ها اداره کل امور اداری وزارت
کد انتخاباتی:۱۴۷۴

3.آقای ابراهیم بیستون بیگلو: دانشجوی دکترای برنامه ریزی /کارشناس مسئول دفتر امور بین الملل وزارت
کد انتخاباتی:۲۵۱۲

4.آقای حسین طالبی: کارشناسی ارشد مهندس عمران/کارشناس مسئول حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت
کد انتخاباتی:۵۷۵۱

5.آقای محسن اولاد: دانشجوی دکتری اگرواکولوژی / کارشناس زراعت حوزه وزارتی
کد انتخاباتی:۱۹۵۵

6.آقای حسن امیری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل/مدیر بازرگانی شرکت در حوزه نهاده های کشاورزی
کد انتخاباتی:۱۸۶۵

7.آقای ایرج نریمانی: کارشناسی ارشد مدیریت دامپروی/ مسئول نظارت بر فعالیت و عملکرد ایستگاههای تولید مواد ژنی کشور
کد انتخاباتی:۸۵۴۲

8.آقای صابر پورحسین: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/رییس اداره استخدام اداره کل امور اداری وزارت
کد انتخاباتی:۲۶۵۳

9.آقای امیر حسین خانی: دانشجوی دکترای منابع انسانی /کارشناس سازمان امور عشایری کشور
کد انتخاباتی:۳۴۳۲

لینک کانال
https://rubika.ir/RoohollahAsadpoor
https://eitaa.com/roohollahasadpoor

https://ara.ir/candidate/0xc5d3