یوسف علی نژاد

مافیای زیر پوست شهر،مصداق استفاده ابزاری از کودکان

دسیسه مخرب تباهی نسل نوجوانان در سنین محافظت،با هلدینگ دولت مافیای زیرپوستی،اخذ اموال نامشروع با ابزاری فاقد صفت کیفری،،!

در نگاه اول،،، کمی غیر عادی بنظر میرسد

پس از کمی تٱمل،اندکی شک ایجاد میشود

مجددا عادی بنظر میرسد!

چرا که آنان متوجه ظن شما شده اند،پس جهت برطرف کردن آن، اقدام میکنند

پس از مدتی متوجه می‌شوید که ظن وارد بوده

اما نباید آنرا به زبان بیاورید و به همان قسمت که آنرا برطرف کرد مراجعه کنید و وانمود کنید که به او اعتماد دارید،همین امر سبب می‌شود،به ناخودآگاه وی مغرور گشته،گمان کند موفق شده شما را فریب دهد،پس بدون توجه به عواقب آن اقدام به فریبکاری و نقض مکرر قانون می‌کند،در واقع اینجا شما خود را به جاهل بودن زده و در رفتار ظاهری خود،وانمود میکنید که کاملا مطیع و به طرف مقابل اعتماد دارید،و در لابلای بازی او با شما،این شما هستید که بدون جلب توجه اقدام به جمع آوری مستندات تخلفات مرتبط با نقض قانون مکرر از طرف مقابل و جمع آوری سایر اطلاعات و داده های مرتبط با سوابق آنان می‌نمایید،به مثابه یک مٱموریت با استراتژی و تعیین راهکار،رویه و نهایتا هدفی که فراتر از آن امر شخصی مربوط به خود شماست،در یک بدل جسورانه وریسک بی منت،برای شناسایی مستند و قابل ارائه نزد حاکمیت،جهت تصحیح نارسائی مشهود،جلوگیری از این ظلم وحشیانه مصمم به ایجاد تغییرات در محیط میشوید،اینجا شما با یک گزینه محال روبرو هستید که همه از آن فرار می‌کنند،اما شما آنرا به آغوش می‌کشید،از جان و مال و ٱبروی خود، بدون داشتن ارزنی تعهد یا مسئولیت قانونی،با خدای خود عهد کرده و حتی بدلیل بی رحمی طرف مقابل از مشورت با افراد نزدیک،خانواده و دوستان،جهت لطمه نخوردن احدی از آنان،به کسی چیزی نمی‌گویید و تنها با ایمان راسخ و جسارت و ممارست و دانش خود به امید و توکل بر خدای لایزال قناعت کرده،چرا که شما به هیچ وجه هدف مادی نداشته،و کاملا اطراف خود را از منافع فانی پاکسازی میکنید تا اندک اهرم فشاری در اختیار طرف مقابل قرار نگیرد،فراموش نکنید طی این مسیر سراسر روح و روان شما زیر فشار عصبی ناشی از کارشکنی تحقیر و تمسخر و دهن کجی طرف مقابل قرار دارد،شما باید کاملا عاری از مادیات در مخنصات صحیح،باهوش،تدبیر،آرام آرام شروع به حفاری کنید، و هرگز تا زمانی که کاملا اطراف ریشه و شعاع محیطی آنرا پاکسازی نکرده اید،اقدام به لمس یا فشار علنی برای واژگون کردن آن ننمایید چرا که ابدا هرگز چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد، چرا که شما فقط حفاری میکنید و در زمان مناسب،او خودش با نوازش آرام باد فرو خواهد ریخت و در هم می‌پاشد،نیست و نابود می‌شود،

باید خیلی خوش شانس باشید که خداوند چنین باری را بر دوش شما نهاده،شما مقام والایی نزد پروردگار خویش دارید،آنان ققط درجات ساخته دست بشر را به رسمیت می‌شناسند،و هرگز توان تصور درجات الهی روی سردوشهای پاک شما را  ندارند، آنان بشدت دنیاپرست و مال دوست و متعلق به این دنیای فانی هستند،

ادامه دارد،،