محمدکریم ثقفی

تبدیل تقابل امریکا از تقابل سخت به تقابل نرم

دولت جنایتکار ترامپ دیروز اول بهمن ماه 1399 رفت و دولت دموکرات بایدن برسر کار آمد.حال پرسش اساسی اینست که آیا واقعا تقابل آمریکا با ایران با آمدن دولت جدید تمام می شود و یا حداقل کاهش می یابد یا خیر؟

 دولت  ترامپ , دولت جنایتکاری که در  دوره چهار ساله خود با اتخاذ تصمیمات و به اجرا درآوردن آنها مانند اجرای طرح صلح با اسراییل -اعمال تعرفه های شدید گمرکی بر کالاهای چینی و بعضا اروپایی- تحریم شرکت های چینی -خروج از معاهدات و کنواسیونهای بین المللی -انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس - خروج از برجام- اعمال تحریم ها و ایجاد فشار حداکثری بر ایران - ترور وحشیانه سردار سلیمانی- ترور شهید فخری زاده- انجام اقدامات در راستای مقابله و برخورد سخت با محور و جریانهای مقاومت در سطح منطقه -همراهی و پشتیبانی از کشورها و تروریستهای  متجاوز به یمن , عراق, سوریه, لبنان, نوار غزه , و ...و شراکت در جنایتهای انجام شده , وظایف و نقش خود را بخوبی در برخورد سخت انجام داده است.

حال با روی کار آمدن دولت جدید دموکراتها در آمریکا , بایدن در بهترین وضع ممکن (در مورد ایران)  دولت را تحویل گرفته است. چرا که تمام تعهداتی که دولت  آمریکا  طبق برجام و در راستای اجرای آن باید انجام می داد , ترامپ با زیر میز زدن آن ,از انجام آن سر باز زده است و حداکثر تحریم ها و فشار ها را بر ایران وارد نموده است و علیرغم مقاومت حداکثری ملت غیور ایران, خسارات بسیار سنگینی بر ایران وارد شده است. و اکنون بایدن آماده است که در زمین شخم زده و آماده ای که ترامپ برای او مهیا کرده بذر امتیازهای فراوانی -انواع درخواستها و امتیازات-را در آن بکارد و برداشت کند.در واقع تمام تعهداتی که طبق برجام در دولت اوباما بر عهده آمریکا بود و ترامپ با خارج شدن از آن از انجام آنها سر باز زد , اکنون دولت بایدن با درخواست و گرفتن امتیازهای زیاد و جدید مایل به انجام آنها خواهد شد و نمونه بارز آن در خواست مذاکره در موضوعات موشکی و رفتار منطقه ای ایران در مقابل برگشت آمریکا به برجام می باشد.

در حقیقت  با رفتن ترامپ جمهوری خواه و آمدن بایدن دموکرات , برای روابط ایران و آمریکا  اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد و می توان گفت از برخورد سخت به برخورد نرم و زیرکانه تبدیل خواهد شد.