محمدکریم ثقفی

آیا واقعا ایران در واقعه 11 سپتامبر نقش داشته؟؟؟

پمپءو وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با یوسی کوهن رءیس سازمان جاسوسی اسراءیل - موساد- در اظهار نظر ی خلاف واقع اعلام کرده : ؛ایران در واقعه سپتامبر نقش داشته است.؛

جنگ طلب ترین و رادیکال ترین عضو کابینه ترامپ ُ وزیر امور خارجه آمریکا همان شخصی که ترامپ را وادار به ترور سردار سپهبد سلیمانی کرد  دیروز طی اظهاراتی خلاف واقع اعلام نمود که ؛ ایران در واقعه سپنامبر نقش داشته و با القاعده همکاری داشته است.؛

این دروغگوی بزرگ دولت آمریکا -وزیر امور خارجه آمریکا - در روزهای پایانی دولت ترامپ بشدت بر عیله ایران فعال شده و دسیسه چینی می کند.

باید در این روزها فعالیت های این فرد دروغگو و شرور را جدی تر بگیریم تا مبادا در دقیقه نود ضربه ای از جانب آنها بخوریم.

فراموش نکنیم که دولت بوش دقیقا با همین دروغ جنگ بر عیله عراق را شروع کرد.

دولتمردان و سیاستمداران  ُ سپاهیان و ارتشیان ُ بسیجیان و مردم غیور انقلابی لطفا بگوش و بهوش باشید....