محمد خبازی

سوابق اجرایی ومدیریتی

سوابق اجرابی 1':بازرس شرکت تعاونی مسکن ثامن و فرهنگیان-2 ریئس هیئت مدیره تعاونی مسکن فاز 3 فرهنگیان کاشمر،3کارشناس بودجه و برنامه ریزی و آمار،4-دبیر کمیته برنامه ریزی قطب شهید مدرس،5کارشناس امور اداری و بازنشستگان،6-کارشناس مسئول امور اداری و تشکیلات7؛معاونت مدارس شاهد8،معاونت آموزشی مدارس

9-مدیرسیاسی پایگای بسبج امام حسبن (ع)،10'سرگره حلقه صالحین بسبج محلات ،11عضو شورای پایگا ه بسبج شهید مطهری  فرهنگیان،11 رییس انجمن اولیا و مربیان مدارس شاهد در سه مقطع ابتدایی؛متوسطه دوره اول و دوم،12-دبیر کمیته توسعه مدیریت و برنانه ریزی آموزش و پرورش،سرگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی شهرستان فریمان به مدت 6سال،عضو فعال بسبج دانش اموزی،دانشجویی و فرهنگیان،عضو اتحادیه انجممن های اسلامی دانشجویی،

بیوگرافی:

در تاریخ 14 تیرماه 52 درخانواده ای مذهبی و متدین به دنیاآمدم ؛دوران ابتدایی و راهنمایی ومتوسطه خود را شهرستان مشهد به اتمام رساندم و پس از شرکت در آزمون در مرکز تربیت معلم شهید رجایی تربت حیدریه به عنوان دانشجو معلم پذیرفته شدم  و موفق به اخذ مدرک کاردانی زبان و ادبیات قارسی شدم و بعد از آن دوره کارشناسی را دردانشگاه آزاد کاشمر و دوره کارشناسی ارشدرا در دانشگاه تربت حیدریه را در رشته مذکور اخذ نمودم . از همان ابتدای جوانی دراکثر مجلس مذهبی ، تشکل های دانش آموزی و دانشجویی ، اعم از بسیج دانش آموزی و دانشجویی و فرهنگیان ، اتحادیه های انجمن اسلامی ، نماز جمعه ،راه پیمایی مناسبت های مختلف، شرکت در انتخابات به عنوان عوامل اجرایی و...حضور فعال داشتم . امیدوارم بتوانم با حمایت شما همشهریان عزیز که همواره تداوم دهنده راه انقلاب وآرمان شهدا، جانبازان وایثارگران بوده اید خدمتگزار شما مردم خدوم و انقلابی ترشیز بزرگ باشم .