سیاستمداران

هادی اسکندری عین الدین

هادی اسکندری عین الدین

کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بستان آباد- دکتری برنامه ریزی شهری

سجاد کرد

سجاد کرد

شاعر،نویسنده،فعال فرهنگی اجتماعی،مشاور نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

کمیل صدری

کمیل صدری

فعال اجتماعی و سیاسی-مدیر دانشگاهی