حوزه انتخابیه فومن و شفت

حوزه های انتخابیه استان گیلان

حوزه انتخابیه فومن و شفت در استان گیلان واقع شده است. این حوزه دارای 1 صندلی یا کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
انتخابات فومن و شفت در هر دوره با مشارکت پرشور مردم استان گیلان برگزار می شود. انتخابات مجلس فومن و شفت از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه فومن و شفت بسیار پرشور است و کاندیداهای انتخابات فومن ، کاندیداهای انتخابات شفت ، فعالیت بسیاری در زمان تبلیغات انتخابات مجلس دارند.
حوزه انتخابیه فومن و شفت شامل شهرستان (های) :
فومن شامل مرکزی،سردارجنگل
شفت شامل احمدسرگوراب،مرکزی
همچنین این حوزه به نام های دیگر حوزه انتخابیه فومن و حوزه انتخابیه شفت شناخته می شود.

کاندیداها و سیاستمداران انتخابات مجلس یازدهم یا انتخابات مجلس ۹۸ می توانند با ثبت نام رایگان در سایت از خدمات سایت سیاستمدار برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه استفاده کنند.

کاندیداهای ویژه انتخابات مجلس فومن و شفت

برای ویژه شدن وارد پروفایل خود شده و عضویت ویژه را فعال کنید
حوزه انتخابیه فومن و شفت مجلس شورای اسلامی

سیاستمداران فومن و شفت

جواد زبردست گشتی

جواد زبردست گشتی

استاد دانشگاه و فعال بخش خصوصی

توجه! توجه!

اگر کاندیدایی از شهر و حوزه انتخابیه شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده است، لطفا به ایشان اطلاع دهید

تصاویر

نظرات و دغدغه های مردم فومن و شفت

نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند

هنوز هیچ نظری برای حوزه انتخابیه فومن و شفت ثبت نشده است. اولین نفر باشید

نمایندگان سابق مجلس حوزه انتخابیه فومن و شفت

محمد مهدی افتخاری

محمد مهدی افتخاری

سیاستمدار و نماینده مجلس

ناصر عاشوری قلعهرودخانی

ناصر عاشوری قلعهرودخانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

علی میرزایی فلاحآبادی

علی میرزایی فلاحآبادی

سیاستمدار و نماینده مجلس

ناصر عاشوری-قلعهرودخانی

ناصر عاشوری-قلعهرودخانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

رسول جماعتی-مالوانی

رسول جماعتی-مالوانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

ناصر عاشوری قلعهرودخانی

ناصر عاشوری قلعهرودخانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

میرعباس صفوی کوهساره

میرعباس صفوی کوهساره

سیاستمدار و نماینده مجلس

مصطفی فومنی حائری

مصطفی فومنی حائری

سیاستمدار و نماینده مجلس

کلمات کلیدی

نماینده های فومن در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات فومن ، تبلیغات مجلس فومن ، انتخابات فومن ، انتخابات ۹۸ فومن ، انتخابات یازدهم فومن ، انتخابات مجلس فومن ، مجلس فومن ، کاندیداهای احتمالی فومن ، تایید صلاحیت شده های فومن ، رد صلاحیت شده های فومن ، نماینده های فومن در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات فومن ، تبلیغات مجلس فومن ، انتخابات فومن ، انتخابات ۹۸ فومن ، انتخابات یازدهم فومن ، انتخابات مجلس فومن ، مجلس فومن ، کاندیداهای احتمالی فومن ، تایید صلاحیت شده های فومن ، رد صلاحیت شده های فومن ، نماینده های ماکلوان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ماکلوان ، تبلیغات مجلس ماکلوان ، انتخابات ماکلوان ، انتخابات ۹۸ ماکلوان ، انتخابات یازدهم ماکلوان ، انتخابات مجلس ماکلوان ، مجلس ماکلوان ، کاندیداهای احتمالی ماکلوان ، تایید صلاحیت شده های ماکلوان ، رد صلاحیت شده های ماکلوان ، نماینده های ماسوله در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ماسوله ، تبلیغات مجلس ماسوله ، انتخابات ماسوله ، انتخابات ۹۸ ماسوله ، انتخابات یازدهم ماسوله ، انتخابات مجلس ماسوله ، مجلس ماسوله ، کاندیداهای احتمالی ماسوله ، تایید صلاحیت شده های ماسوله ، رد صلاحیت شده های ماسوله ، نماینده های شفت در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات شفت ، تبلیغات مجلس شفت ، انتخابات شفت ، انتخابات ۹۸ شفت ، انتخابات یازدهم شفت ، انتخابات مجلس شفت ، مجلس شفت ، کاندیداهای احتمالی شفت ، تایید صلاحیت شده های شفت ، رد صلاحیت شده های شفت ، نماینده های شفت در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات شفت ، تبلیغات مجلس شفت ، انتخابات شفت ، انتخابات ۹۸ شفت ، انتخابات یازدهم شفت ، انتخابات مجلس شفت ، مجلس شفت ، کاندیداهای احتمالی شفت ، تایید صلاحیت شده های شفت ، رد صلاحیت شده های شفت ، نماینده های احمدسرگوراب در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات احمدسرگوراب ، تبلیغات مجلس احمدسرگوراب ، انتخابات احمدسرگوراب ، انتخابات ۹۸ احمدسرگوراب ، انتخابات یازدهم احمدسرگوراب ، انتخابات مجلس احمدسرگوراب ، مجلس احمدسرگوراب ، کاندیداهای احتمالی احمدسرگوراب ، تایید صلاحیت شده های احمدسرگوراب ، رد صلاحیت شده های احمدسرگوراب ،