حوزه های انتخابیه استان مرکزی

استان مرکزی 7 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های دلیجان ، فراهان ، خنداب ، شازند ، زرندیه ، محلات ، خمین ، ساوه ، آشتیان ، تفرش ، اراک ، کمیجان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان مرکزی
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه اراک کمیجان و خنداب 2
حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه 1
حوزه انتخابیه شازند 1
حوزه انتخابیه محلات و دلیجان 1
حوزه انتخابیه تفرش آشتیان و فراهان 1
حوزه انتخابیه خمین 1