حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه

حوزه های انتخابیه استان مرکزی

حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه در استان مرکزی واقع شده است. این حوزه دارای 1 صندلی یا کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
انتخابات ساوه و زرندیه در هر دوره با مشارکت پرشور مردم استان مرکزی برگزار می شود. انتخابات مجلس ساوه و زرندیه از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه بسیار پرشور است و کاندیداهای انتخابات زرندیه ، کاندیداهای انتخابات ساوه ، فعالیت بسیاری در زمان تبلیغات انتخابات مجلس دارند.
حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه شامل شهرستان (های) :
زرندیه شامل مرکزی،خرقان
ساوه شامل مرکزی،نوبران
همچنین این حوزه به نام های دیگر حوزه انتخابیه زرندیه و حوزه انتخابیه ساوه شناخته می شود.

کاندیداها و سیاستمداران انتخابات مجلس یازدهم یا انتخابات مجلس ۹۸ می توانند با ثبت نام رایگان در سایت از خدمات سایت سیاستمدار برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه استفاده کنند.

کاندیداهای ویژه انتخابات مجلس ساوه و زرندیه

برای ویژه شدن وارد پروفایل خود شده و عضویت ویژه را فعال کنید
حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه مجلس شورای اسلامی

سیاستمداران ساوه و زرندیه

امیر عباس رحیمی

امیر عباس رحیمی

روان شناس و مشاور دیجیتال مارکتینگ

محمد فرج دنیوی

محمد فرج دنیوی

مدرس دانشگاه کارشناس خبره دادگستری رشته روابط کار و کارگری

عباس قاسم زاده

عباس قاسم زاده

پژوهشگر،مشاور .مولف و مدرس دانشگاه

توجه! توجه!

اگر کاندیدایی از شهر و حوزه انتخابیه شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده است، لطفا به ایشان اطلاع دهید

تصاویر

نظرات و دغدغه های مردم ساوه و زرندیه

نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند
دلاوری
۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه ۲۲:۳۶
مهندس منصررری

نمایندگان سابق مجلس حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه

محمد رضا منصوری

محمد رضا منصوری

سیاستمدار و نماینده مجلس

شهلا میرگلوی بیات

شهلا میرگلوی بیات

سیاستمدار و نماینده مجلس

حسین اسلامی

حسین اسلامی

سیاستمدار و نماینده مجلس

حسین اسلامی

حسین اسلامی

سیاستمدار و نماینده مجلس

علیاکبر جعفری

علیاکبر جعفری

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمد نبوتی

محمد نبوتی

سیاستمدار و نماینده مجلس

محمد نبوتی

محمد نبوتی

سیاستمدار و نماینده مجلس

علی موحدی ساوجی

علی موحدی ساوجی

سیاستمدار و نماینده مجلس

علی موحدیپور

علی موحدیپور

سیاستمدار و نماینده مجلس

کلمات کلیدی

نماینده های زرندیه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات زرندیه ، تبلیغات مجلس زرندیه ، انتخابات زرندیه ، انتخابات ۹۸ زرندیه ، انتخابات یازدهم زرندیه ، انتخابات مجلس زرندیه ، مجلس زرندیه ، کاندیداهای احتمالی زرندیه ، تایید صلاحیت شده های زرندیه ، رد صلاحیت شده های زرندیه ، نماینده های رازقان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات رازقان ، تبلیغات مجلس رازقان ، انتخابات رازقان ، انتخابات ۹۸ رازقان ، انتخابات یازدهم رازقان ، انتخابات مجلس رازقان ، مجلس رازقان ، کاندیداهای احتمالی رازقان ، تایید صلاحیت شده های رازقان ، رد صلاحیت شده های رازقان ، نماینده های زاویه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات زاویه ، تبلیغات مجلس زاویه ، انتخابات زاویه ، انتخابات ۹۸ زاویه ، انتخابات یازدهم زاویه ، انتخابات مجلس زاویه ، مجلس زاویه ، کاندیداهای احتمالی زاویه ، تایید صلاحیت شده های زاویه ، رد صلاحیت شده های زاویه ، نماینده های پرندک در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات پرندک ، تبلیغات مجلس پرندک ، انتخابات پرندک ، انتخابات ۹۸ پرندک ، انتخابات یازدهم پرندک ، انتخابات مجلس پرندک ، مجلس پرندک ، کاندیداهای احتمالی پرندک ، تایید صلاحیت شده های پرندک ، رد صلاحیت شده های پرندک ، نماینده های مامونیه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مامونیه ، تبلیغات مجلس مامونیه ، انتخابات مامونیه ، انتخابات ۹۸ مامونیه ، انتخابات یازدهم مامونیه ، انتخابات مجلس مامونیه ، مجلس مامونیه ، کاندیداهای احتمالی مامونیه ، تایید صلاحیت شده های مامونیه ، رد صلاحیت شده های مامونیه ، نماینده های خشکرود در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات خشکرود ، تبلیغات مجلس خشکرود ، انتخابات خشکرود ، انتخابات ۹۸ خشکرود ، انتخابات یازدهم خشکرود ، انتخابات مجلس خشکرود ، مجلس خشکرود ، کاندیداهای احتمالی خشکرود ، تایید صلاحیت شده های خشکرود ، رد صلاحیت شده های خشکرود ، نماینده های ساوه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ساوه ، تبلیغات مجلس ساوه ، انتخابات ساوه ، انتخابات ۹۸ ساوه ، انتخابات یازدهم ساوه ، انتخابات مجلس ساوه ، مجلس ساوه ، کاندیداهای احتمالی ساوه ، تایید صلاحیت شده های ساوه ، رد صلاحیت شده های ساوه ، نماینده های نوبران در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات نوبران ، تبلیغات مجلس نوبران ، انتخابات نوبران ، انتخابات ۹۸ نوبران ، انتخابات یازدهم نوبران ، انتخابات مجلس نوبران ، مجلس نوبران ، کاندیداهای احتمالی نوبران ، تایید صلاحیت شده های نوبران ، رد صلاحیت شده های نوبران ، نماینده های ساوه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ساوه ، تبلیغات مجلس ساوه ، انتخابات ساوه ، انتخابات ۹۸ ساوه ، انتخابات یازدهم ساوه ، انتخابات مجلس ساوه ، مجلس ساوه ، کاندیداهای احتمالی ساوه ، تایید صلاحیت شده های ساوه ، رد صلاحیت شده های ساوه ، نماینده های غرق آباد در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات غرق آباد ، تبلیغات مجلس غرق آباد ، انتخابات غرق آباد ، انتخابات ۹۸ غرق آباد ، انتخابات یازدهم غرق آباد ، انتخابات مجلس غرق آباد ، مجلس غرق آباد ، کاندیداهای احتمالی غرق آباد ، تایید صلاحیت شده های غرق آباد ، رد صلاحیت شده های غرق آباد ، نماینده های آوه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات آوه ، تبلیغات مجلس آوه ، انتخابات آوه ، انتخابات ۹۸ آوه ، انتخابات یازدهم آوه ، انتخابات مجلس آوه ، مجلس آوه ، کاندیداهای احتمالی آوه ، تایید صلاحیت شده های آوه ، رد صلاحیت شده های آوه ،