حوزه های انتخابیه استان لرستان

استان لرستان 7 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های بروجرد ، رومشکان ، سلسله ، پلدختر ، خرم آباد ، کوهدشت ، دوره ، دلفان ، دورود ، ازنا ، الیگودرز می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان لرستان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان 1
حوزه انتخابیه پلدختر 1
حوزه انتخابیه الیگودرز 1
حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره 2
حوزه انتخابیه دورود و ازنا 1
حوزه انتخابیه بروجرد 2
حوزه انتخابیه دلفان و سلسله 1