حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه

حوزه های انتخابیه استان گلستان

حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه در استان گلستان واقع شده است. این حوزه دارای 1 صندلی یا کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
انتخابات مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه در هر دوره با مشارکت پرشور مردم استان گلستان برگزار می شود. انتخابات مجلس مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه بسیار پرشور است و کاندیداهای انتخابات کلاله ، کاندیداهای انتخابات گالیکش ، کاندیداهای انتخابات مراوه تپه ، کاندیداهای انتخابات مینودشت ، فعالیت بسیاری در زمان تبلیغات انتخابات مجلس دارند.
حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه شامل شهرستان (های) :
کلاله شامل پیشکمر،مرکزی
گالیکش شامل لوه،مرکزی
مراوه تپه شامل گلی داغ،مرکزی
مینودشت شامل مرکزی،کوهسارات
همچنین این حوزه به نام های دیگر حوزه انتخابیه کلاله و حوزه انتخابیه گالیکش و حوزه انتخابیه مراوه تپه و حوزه انتخابیه مینودشت شناخته می شود.

کاندیداها و سیاستمداران انتخابات مجلس یازدهم یا انتخابات مجلس ۹۸ می توانند با ثبت نام رایگان در سایت از خدمات سایت سیاستمدار برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه استفاده کنند.

کاندیداهای ویژه انتخابات مجلس مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه

برای ویژه شدن وارد پروفایل خود شده و عضویت ویژه را فعال کنید
حوزه انتخابیه مینودشت کلاله گالیکش و مراوه تپه مجلس شورای اسلامی

سیاستمداران مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه

عبدالوهاب پهلوان دوجی

عبدالوهاب پهلوان دوجی

لیسانس علوم تربیتی

توجه! توجه!

اگر کاندیدایی از شهر و حوزه انتخابیه شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده است، لطفا به ایشان اطلاع دهید

تصاویر

نظرات و دغدغه های مردم مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه

نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند

هنوز هیچ نظری برای حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه ثبت نشده است. اولین نفر باشید

نمایندگان سابق مجلس حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه

شهرام کوسه غراوی

شهرام کوسه غراوی

سیاستمدار و نماینده مجلس

عبدالکریم رجبی

عبدالکریم رجبی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید نجیب حسینی

سید نجیب حسینی

سیاستمدار و نماینده مجلس

بایرامگلدی برمک

بایرامگلدی برمک

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید-منصور حسینی

سید-منصور حسینی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید-نجیب حسینی

سید-نجیب حسینی

سیاستمدار و نماینده مجلس

عباسعلی کرامتلو

عباسعلی کرامتلو

سیاستمدار و نماینده مجلس

عبدالله ثانی سعیدی

عبدالله ثانی سعیدی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید ابوالحسن حسینی

سید ابوالحسن حسینی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید ابوالحسن حسینی

سید ابوالحسن حسینی

سیاستمدار و نماینده مجلس

کلمات کلیدی

نماینده های کلاله در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات کلاله ، تبلیغات مجلس کلاله ، انتخابات کلاله ، انتخابات ۹۸ کلاله ، انتخابات یازدهم کلاله ، انتخابات مجلس کلاله ، مجلس کلاله ، کاندیداهای احتمالی کلاله ، تایید صلاحیت شده های کلاله ، رد صلاحیت شده های کلاله ، نماینده های کلاله در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات کلاله ، تبلیغات مجلس کلاله ، انتخابات کلاله ، انتخابات ۹۸ کلاله ، انتخابات یازدهم کلاله ، انتخابات مجلس کلاله ، مجلس کلاله ، کاندیداهای احتمالی کلاله ، تایید صلاحیت شده های کلاله ، رد صلاحیت شده های کلاله ، نماینده های فراغی در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات فراغی ، تبلیغات مجلس فراغی ، انتخابات فراغی ، انتخابات ۹۸ فراغی ، انتخابات یازدهم فراغی ، انتخابات مجلس فراغی ، مجلس فراغی ، کاندیداهای احتمالی فراغی ، تایید صلاحیت شده های فراغی ، رد صلاحیت شده های فراغی ، نماینده های گالیکش در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات گالیکش ، تبلیغات مجلس گالیکش ، انتخابات گالیکش ، انتخابات ۹۸ گالیکش ، انتخابات یازدهم گالیکش ، انتخابات مجلس گالیکش ، مجلس گالیکش ، کاندیداهای احتمالی گالیکش ، تایید صلاحیت شده های گالیکش ، رد صلاحیت شده های گالیکش ، نماینده های گالیکش در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات گالیکش ، تبلیغات مجلس گالیکش ، انتخابات گالیکش ، انتخابات ۹۸ گالیکش ، انتخابات یازدهم گالیکش ، انتخابات مجلس گالیکش ، مجلس گالیکش ، کاندیداهای احتمالی گالیکش ، تایید صلاحیت شده های گالیکش ، رد صلاحیت شده های گالیکش ، نماینده های مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مراوه تپه ، تبلیغات مجلس مراوه تپه ، انتخابات مراوه تپه ، انتخابات ۹۸ مراوه تپه ، انتخابات یازدهم مراوه تپه ، انتخابات مجلس مراوه تپه ، مجلس مراوه تپه ، کاندیداهای احتمالی مراوه تپه ، تایید صلاحیت شده های مراوه تپه ، رد صلاحیت شده های مراوه تپه ، نماینده های مراوه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مراوه ، تبلیغات مجلس مراوه ، انتخابات مراوه ، انتخابات ۹۸ مراوه ، انتخابات یازدهم مراوه ، انتخابات مجلس مراوه ، مجلس مراوه ، کاندیداهای احتمالی مراوه ، تایید صلاحیت شده های مراوه ، رد صلاحیت شده های مراوه ، نماینده های مینودشت در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مینودشت ، تبلیغات مجلس مینودشت ، انتخابات مینودشت ، انتخابات ۹۸ مینودشت ، انتخابات یازدهم مینودشت ، انتخابات مجلس مینودشت ، مجلس مینودشت ، کاندیداهای احتمالی مینودشت ، تایید صلاحیت شده های مینودشت ، رد صلاحیت شده های مینودشت ، نماینده های مینودشت در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات مینودشت ، تبلیغات مجلس مینودشت ، انتخابات مینودشت ، انتخابات ۹۸ مینودشت ، انتخابات یازدهم مینودشت ، انتخابات مجلس مینودشت ، مجلس مینودشت ، کاندیداهای احتمالی مینودشت ، تایید صلاحیت شده های مینودشت ، رد صلاحیت شده های مینودشت ،