حوزه های انتخابیه استان گلستان

استان گلستان 6 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های گالیکش ، بندرگز ، ترکمن ، مراوه تپه ، کلاله ، کردکوئ ، رامیان ، گنبدکاووس ، آق قلا ، گرگان ، علی آباد ، آزادشهر ، گمیشان ، مینودشت می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان گلستان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا 2
حوزه انتخابیه علی آباد 1
حوزه انتخابیه کردکوی ترکمن بندر گز و گمیشان 1
حوزه انتخابیه گنبد کاووس 1
حوزه انتخابیه رامیان و آزاد شهر 1
حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله ، گالیکش و مراوه تپه 1