حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف

حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی

حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این حوزه دارای 1 صندلی یا کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
انتخابات بیرجند ، درمیان و خوسف در هر دوره با مشارکت پرشور مردم استان خراسان جنوبی برگزار می شود. انتخابات مجلس بیرجند ، درمیان و خوسف از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف بسیار پرشور است و کاندیداهای انتخابات درمیان ، کاندیداهای انتخابات بیرجند ، کاندیداهای انتخابات خوسف ، فعالیت بسیاری در زمان تبلیغات انتخابات مجلس دارند.
حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف شامل شهرستان (های) :
درمیان شامل قهستان،گزیک،مرکزی
بیرجند شامل مرکزی
خوسف شامل جلگه ماژان،مرکزی
همچنین این حوزه به نام های دیگر حوزه انتخابیه درمیان و حوزه انتخابیه بیرجند و حوزه انتخابیه خوسف شناخته می شود.

کاندیداها و سیاستمداران انتخابات مجلس یازدهم یا انتخابات مجلس ۹۸ می توانند با ثبت نام رایگان در سایت از خدمات سایت سیاستمدار برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه استفاده کنند.

کاندیداهای ویژه انتخابات مجلس بیرجند ، درمیان و خوسف

برای ویژه شدن وارد پروفایل خود شده و عضویت ویژه را فعال کنید

کاندیداهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه بیرجند درمیان و خوسف مجلس شورای اسلامی

ا - زهرا اصغری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶
۲ - علیرضا امام دادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸
۳ - ابوالفضل ایروانی فرزند علی برات کد نامزد ۱۹
۴ - مهدی بهترین فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۴
۵ - محمدعلی تابعی فرزند حسن کد نامزد ۲۶
۶ - غلامحسین توکلی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۷
۷ - حسن رضا چهکندی نژاد فرزند حسین کد نامزد ۲۹
۸ - سیدعلی حسینی فرزند سید اسدالله کد نامزد ۴۱
۹ - علیرضا حسینی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۲
۱۰ - محمدرضا خراشادی زاده فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵
۱۱ - حسین خسروی اسفزار فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۶
۱۲ - محمدرضا رفیعی فرزند مهدی کد نامزد ۵۱
۱۳ - ابراهیم روهانی فرزند محمد کد نامزد ۵۲
۱۴ - دانیال سعیدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۴
۱۵ - حسن صفری فرزند قربان کد نامزد ۶۱
۱۶ - محمدرضا عرب پور فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۲
۱۷ - سیدمحسن علوی فرزند سیدحسین کد نامزد ۶۴
۱۸ - فاطمه کارگر فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۸
۱۹ - علی کریمی مزیدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۹
۲۰ - حمیدرضا گندم زاده فرزند محمود کد نامزد ۷۱
۲۱ - محمدرضا مجیدی فرزند جلال کد نامزد ۷۴
۲۲ - احسان مداح فرزند غلامحسین مشهور به خبرنگار کد نامزد ۷۶
۲۳ - حمیدرضا وردی فرزند رجبعلی کد نامزد ۷۹

سیاستمداران بیرجند ، درمیان و خوسف

ابراهیم روهانی

ابراهیم روهانی

محقق و نظریه پرداز حوزه های اقتصاد مقاومتی ، توسعه پایدار ، انرژی ، سیاست اقتدار

توجه! توجه!

اگر کاندیدایی از شهر و حوزه انتخابیه شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده است، لطفا به ایشان اطلاع دهید

تصاویر

نظرات و دغدغه های مردم بیرجند ، درمیان و خوسف

نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند

هنوز هیچ نظری برای حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف ثبت نشده است. اولین نفر باشید

نمایندگان سابق مجلس حوزه انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف

سید محمد باقر عبادی

سید محمد باقر عبادی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید محمدباقر عبادی

سید محمدباقر عبادی

سیاستمدار و نماینده مجلس

حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید-علیرضا عبادی

سید-علیرضا عبادی

سیاستمدار و نماینده مجلس

مهدی آیتی

مهدی آیتی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید علیرضا عبادی

سید علیرضا عبادی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید محمدحسین زینلی

سید محمدحسین زینلی

سیاستمدار و نماینده مجلس

سید ابوالحسن حائریزاده

سید ابوالحسن حائریزاده

سیاستمدار و نماینده مجلس

ابوالحسن حائریزاده

ابوالحسن حائریزاده

سیاستمدار و نماینده مجلس

کلمات کلیدی

نماینده های درمیان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات درمیان ، تبلیغات مجلس درمیان ، انتخابات درمیان ، انتخابات ۹۸ درمیان ، انتخابات یازدهم درمیان ، انتخابات مجلس درمیان ، مجلس درمیان ، کاندیداهای احتمالی درمیان ، تایید صلاحیت شده های درمیان ، رد صلاحیت شده های درمیان ، نماینده های اسدیه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات اسدیه ، تبلیغات مجلس اسدیه ، انتخابات اسدیه ، انتخابات ۹۸ اسدیه ، انتخابات یازدهم اسدیه ، انتخابات مجلس اسدیه ، مجلس اسدیه ، کاندیداهای احتمالی اسدیه ، تایید صلاحیت شده های اسدیه ، رد صلاحیت شده های اسدیه ، نماینده های قهستان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات قهستان ، تبلیغات مجلس قهستان ، انتخابات قهستان ، انتخابات ۹۸ قهستان ، انتخابات یازدهم قهستان ، انتخابات مجلس قهستان ، مجلس قهستان ، کاندیداهای احتمالی قهستان ، تایید صلاحیت شده های قهستان ، رد صلاحیت شده های قهستان ، نماینده های طبس مسینا در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات طبس مسینا ، تبلیغات مجلس طبس مسینا ، انتخابات طبس مسینا ، انتخابات ۹۸ طبس مسینا ، انتخابات یازدهم طبس مسینا ، انتخابات مجلس طبس مسینا ، مجلس طبس مسینا ، کاندیداهای احتمالی طبس مسینا ، تایید صلاحیت شده های طبس مسینا ، رد صلاحیت شده های طبس مسینا ، نماینده های گزیک در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات گزیک ، تبلیغات مجلس گزیک ، انتخابات گزیک ، انتخابات ۹۸ گزیک ، انتخابات یازدهم گزیک ، انتخابات مجلس گزیک ، مجلس گزیک ، کاندیداهای احتمالی گزیک ، تایید صلاحیت شده های گزیک ، رد صلاحیت شده های گزیک ، نماینده های بیرجند در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بیرجند ، تبلیغات مجلس بیرجند ، انتخابات بیرجند ، انتخابات ۹۸ بیرجند ، انتخابات یازدهم بیرجند ، انتخابات مجلس بیرجند ، مجلس بیرجند ، کاندیداهای احتمالی بیرجند ، تایید صلاحیت شده های بیرجند ، رد صلاحیت شده های بیرجند ، نماینده های بیرجند در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بیرجند ، تبلیغات مجلس بیرجند ، انتخابات بیرجند ، انتخابات ۹۸ بیرجند ، انتخابات یازدهم بیرجند ، انتخابات مجلس بیرجند ، مجلس بیرجند ، کاندیداهای احتمالی بیرجند ، تایید صلاحیت شده های بیرجند ، رد صلاحیت شده های بیرجند ، نماینده های خوسف در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات خوسف ، تبلیغات مجلس خوسف ، انتخابات خوسف ، انتخابات ۹۸ خوسف ، انتخابات یازدهم خوسف ، انتخابات مجلس خوسف ، مجلس خوسف ، کاندیداهای احتمالی خوسف ، تایید صلاحیت شده های خوسف ، رد صلاحیت شده های خوسف ، نماینده های محمدشهر در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات محمدشهر ، تبلیغات مجلس محمدشهر ، انتخابات محمدشهر ، انتخابات ۹۸ محمدشهر ، انتخابات یازدهم محمدشهر ، انتخابات مجلس محمدشهر ، مجلس محمدشهر ، کاندیداهای احتمالی محمدشهر ، تایید صلاحیت شده های محمدشهر ، رد صلاحیت شده های محمدشهر ، نماینده های خوسف در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات خوسف ، تبلیغات مجلس خوسف ، انتخابات خوسف ، انتخابات ۹۸ خوسف ، انتخابات یازدهم خوسف ، انتخابات مجلس خوسف ، مجلس خوسف ، کاندیداهای احتمالی خوسف ، تایید صلاحیت شده های خوسف ، رد صلاحیت شده های خوسف ،