حوزه های انتخابیه استان هرمزگان

استان هرمزگان 3 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های بستک ، بشاگرد ، رودان ، حاجی اباد ، پارسیان ، بندرلنگه ، ابوموسی ، جاسک ، سیریک ، خمیر ، بندرعباس ، میناب ، قشم می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان هرمزگان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه میناب رودان جاسک سیریک و بشاگرد 1
حوزه انتخابیه بندر لنگه بستک و پارسیان 1
حوزه انتخابیه بندرعباس قشم ابوموسی حاجی آباد و خمیر 3