حوزه های انتخابیه استان فارس

استان فارس 15 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های گراش ، فیروزآباد ، کازرون ، خرم بید ، مهر ، سپیدان ، داراب ، ارسنجان ، آباده ، لامرد ، ممسنی ، سروستان ، کوار ، نی ریز ، قیروکارزین ، اقلید ، استهبان ، پاسارگاد ، جهرم ، رستم ، زرین دشت ، فراشبند ، فسا ، شیراز ، مرودشت ، خرامه ، لارستان ، بوانات ، خنج می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان فارس
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه ممسنی و رستم 1
حوزه انتخابیه جهرم 1
حوزه انتخابیه آباده ، بوانات و خرم بید 1
حوزه انتخابیه اقلید 1
حوزه انتخابیه شیراز 4
حوزه انتخابیه لارستان خنج و گراش 1
حوزه انتخابیه مرودشت ارسنجان و پاسارگاد 1
حوزه انتخابیه فسا 1
حوزه انتخابیه لامرد و مهر 1
حوزه انتخابیه کازرون 1
حوزه انتخابیه سپیدان 1
حوزه انتخابیه فیروز آباد ، فراشبند قیر و کارزین 1
حوزه انتخابیه سروستان ، خرامه و کوار 1
حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان 1
حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت 1