حوزه های انتخابیه استان تهران

استان تهران 6 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های ملارد ، اسلامشهر ، قدس ، رباط کریم ، شمیرانات ، پیشوا ، پاکدشت ، رئ ، تهران ، پردیس ، ورامین ، شهریار ، دماوند ، قرچک ، فیروزکوه ، بهارستان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان تهران
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان 1
حوزه انتخابیه شهریار ، قدس و ملارد 1
حوزه انتخابیه پاکدشت 1
حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه 1
حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر 30
حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا 1