حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی 13 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های سراب ، هریس ، شبستر ، بناب ، چاراویماق ، بستان آباد ، خداآفرین ، کلیبر ، اهر ، عجب شیر ، تبریز ، ورزقان ، ملکان ، مرند ، اسکو ، هشترود ، آذرشهر ، مراغه ، میانه ، جلفا می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه شبستر 1
حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق 1
حوزه انتخابیه اهر و هریس 1
حوزه انتخابیه میانه 2
حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر 1
حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو 6
حوزه انتخابیه مرند و جلفا 1
حوزه انتخابیه بناب 1
حوزه انتخابیه ملکان 1
حوزه انتخابیه بستان آباد 1
حوزه انتخابیه کلیبر خداآفرین و بخش هوراند 1
حوزه انتخابیه ورزقان 1
حوزه انتخابیه سراب 1