حوزه انتخابیه کنگان ، دیر ، جم و عسلویه

حوزه های انتخابیه استان بوشهر

حوزه انتخابیه کنگان ، دیر ، جم و عسلویه در استان بوشهر واقع شده است. این حوزه دارای 1 صندلی یا کرسی در مجلس شورای اسلامی می باشد.
انتخابات کنگان ، دیر ، جم و عسلویه در هر دوره با مشارکت پرشور مردم استان بوشهر برگزار می شود. انتخابات مجلس کنگان ، دیر ، جم و عسلویه از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد. رقابت انتخاباتی در حوزه انتخابیه کنگان ، دیر ، جم و عسلویه بسیار پرشور است و کاندیداهای انتخابات جم ، کاندیداهای انتخابات کنگان ، کاندیداهای انتخابات دیر ، کاندیداهای انتخابات عسلویه ، فعالیت بسیاری در زمان تبلیغات انتخابات مجلس دارند.
حوزه انتخابیه کنگان ، دیر ، جم و عسلویه شامل شهرستان (های) :
جم شامل مرکزی،ریز
کنگان شامل مرکزی
دیر شامل مرکزی،بردخون،آبدان
عسلویه شامل مرکزی،چاه مبارک
همچنین این حوزه به نام های دیگر حوزه انتخابیه جم و حوزه انتخابیه کنگان و حوزه انتخابیه دیر و حوزه انتخابیه عسلویه شناخته می شود.

کاندیداها و سیاستمداران انتخابات مجلس یازدهم یا انتخابات مجلس ۹۸ می توانند با ثبت نام رایگان در سایت از خدمات سایت سیاستمدار برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه استفاده کنند.

کاندیداهای ویژه انتخابات مجلس کنگان ، دیر ، جم و عسلویه

برای ویژه شدن وارد پروفایل خود شده و عضویت ویژه را فعال کنید
حوزه انتخابیه کنگان دیر جم و عسلویه مجلس شورای اسلامی

سیاستمداران کنگان ، دیر ، جم و عسلویه

توجه! توجه!

اگر کاندیدایی از شهر و حوزه انتخابیه شما هنوز در سایت ثبت نام نکرده است، لطفا به ایشان اطلاع دهید

تصاویر

نظرات و دغدغه های مردم کنگان ، دیر ، جم و عسلویه

نظرات بعد از تایید نمایش داده می شوند

هنوز هیچ نظری برای حوزه انتخابیه کنگان ، دیر ، جم و عسلویه ثبت نشده است. اولین نفر باشید

نمایندگان سابق مجلس حوزه انتخابیه کنگان ، دیر ، جم و عسلویه

سکینه الماسی

سکینه الماسی

سیاستمدار و نماینده مجلس

موسی احمدی

موسی احمدی

سیاستمدار و نماینده مجلس

عسکر جلالیان

عسکر جلالیان

سیاستمدار و نماینده مجلس

قیصر صالحی

قیصر صالحی

سیاستمدار و نماینده مجلس

عبدالله حاجیانی

عبدالله حاجیانی

سیاستمدار و نماینده مجلس

کلمات کلیدی

نماینده های جم در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات جم ، تبلیغات مجلس جم ، انتخابات جم ، انتخابات ۹۸ جم ، انتخابات یازدهم جم ، انتخابات مجلس جم ، مجلس جم ، کاندیداهای احتمالی جم ، تایید صلاحیت شده های جم ، رد صلاحیت شده های جم ، نماینده های انارستان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات انارستان ، تبلیغات مجلس انارستان ، انتخابات انارستان ، انتخابات ۹۸ انارستان ، انتخابات یازدهم انارستان ، انتخابات مجلس انارستان ، مجلس انارستان ، کاندیداهای احتمالی انارستان ، تایید صلاحیت شده های انارستان ، رد صلاحیت شده های انارستان ، نماینده های جم در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات جم ، تبلیغات مجلس جم ، انتخابات جم ، انتخابات ۹۸ جم ، انتخابات یازدهم جم ، انتخابات مجلس جم ، مجلس جم ، کاندیداهای احتمالی جم ، تایید صلاحیت شده های جم ، رد صلاحیت شده های جم ، نماینده های ریز در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات ریز ، تبلیغات مجلس ریز ، انتخابات ریز ، انتخابات ۹۸ ریز ، انتخابات یازدهم ریز ، انتخابات مجلس ریز ، مجلس ریز ، کاندیداهای احتمالی ریز ، تایید صلاحیت شده های ریز ، رد صلاحیت شده های ریز ، نماینده های کنگان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات کنگان ، تبلیغات مجلس کنگان ، انتخابات کنگان ، انتخابات ۹۸ کنگان ، انتخابات یازدهم کنگان ، انتخابات مجلس کنگان ، مجلس کنگان ، کاندیداهای احتمالی کنگان ، تایید صلاحیت شده های کنگان ، رد صلاحیت شده های کنگان ، نماینده های بنک در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بنک ، تبلیغات مجلس بنک ، انتخابات بنک ، انتخابات ۹۸ بنک ، انتخابات یازدهم بنک ، انتخابات مجلس بنک ، مجلس بنک ، کاندیداهای احتمالی بنک ، تایید صلاحیت شده های بنک ، رد صلاحیت شده های بنک ، نماینده های سیراف در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات سیراف ، تبلیغات مجلس سیراف ، انتخابات سیراف ، انتخابات ۹۸ سیراف ، انتخابات یازدهم سیراف ، انتخابات مجلس سیراف ، مجلس سیراف ، کاندیداهای احتمالی سیراف ، تایید صلاحیت شده های سیراف ، رد صلاحیت شده های سیراف ، نماینده های بندرکنگان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بندرکنگان ، تبلیغات مجلس بندرکنگان ، انتخابات بندرکنگان ، انتخابات ۹۸ بندرکنگان ، انتخابات یازدهم بندرکنگان ، انتخابات مجلس بندرکنگان ، مجلس بندرکنگان ، کاندیداهای احتمالی بندرکنگان ، تایید صلاحیت شده های بندرکنگان ، رد صلاحیت شده های بندرکنگان ، نماینده های دیر در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات دیر ، تبلیغات مجلس دیر ، انتخابات دیر ، انتخابات ۹۸ دیر ، انتخابات یازدهم دیر ، انتخابات مجلس دیر ، مجلس دیر ، کاندیداهای احتمالی دیر ، تایید صلاحیت شده های دیر ، رد صلاحیت شده های دیر ، نماینده های بندردیر در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بندردیر ، تبلیغات مجلس بندردیر ، انتخابات بندردیر ، انتخابات ۹۸ بندردیر ، انتخابات یازدهم بندردیر ، انتخابات مجلس بندردیر ، مجلس بندردیر ، کاندیداهای احتمالی بندردیر ، تایید صلاحیت شده های بندردیر ، رد صلاحیت شده های بندردیر ، نماینده های بردخون در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بردخون ، تبلیغات مجلس بردخون ، انتخابات بردخون ، انتخابات ۹۸ بردخون ، انتخابات یازدهم بردخون ، انتخابات مجلس بردخون ، مجلس بردخون ، کاندیداهای احتمالی بردخون ، تایید صلاحیت شده های بردخون ، رد صلاحیت شده های بردخون ، نماینده های دوراهک در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات دوراهک ، تبلیغات مجلس دوراهک ، انتخابات دوراهک ، انتخابات ۹۸ دوراهک ، انتخابات یازدهم دوراهک ، انتخابات مجلس دوراهک ، مجلس دوراهک ، کاندیداهای احتمالی دوراهک ، تایید صلاحیت شده های دوراهک ، رد صلاحیت شده های دوراهک ، نماینده های بردستان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات بردستان ، تبلیغات مجلس بردستان ، انتخابات بردستان ، انتخابات ۹۸ بردستان ، انتخابات یازدهم بردستان ، انتخابات مجلس بردستان ، مجلس بردستان ، کاندیداهای احتمالی بردستان ، تایید صلاحیت شده های بردستان ، رد صلاحیت شده های بردستان ، نماینده های آبدان در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات آبدان ، تبلیغات مجلس آبدان ، انتخابات آبدان ، انتخابات ۹۸ آبدان ، انتخابات یازدهم آبدان ، انتخابات مجلس آبدان ، مجلس آبدان ، کاندیداهای احتمالی آبدان ، تایید صلاحیت شده های آبدان ، رد صلاحیت شده های آبدان ، نماینده های عسلویه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات عسلویه ، تبلیغات مجلس عسلویه ، انتخابات عسلویه ، انتخابات ۹۸ عسلویه ، انتخابات یازدهم عسلویه ، انتخابات مجلس عسلویه ، مجلس عسلویه ، کاندیداهای احتمالی عسلویه ، تایید صلاحیت شده های عسلویه ، رد صلاحیت شده های عسلویه ، نماینده های نخل تقی در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات نخل تقی ، تبلیغات مجلس نخل تقی ، انتخابات نخل تقی ، انتخابات ۹۸ نخل تقی ، انتخابات یازدهم نخل تقی ، انتخابات مجلس نخل تقی ، مجلس نخل تقی ، کاندیداهای احتمالی نخل تقی ، تایید صلاحیت شده های نخل تقی ، رد صلاحیت شده های نخل تقی ، نماینده های عسلویه در مجلس شورای اسلامی ، تبلیغات انتخابات عسلویه ، تبلیغات مجلس عسلویه ، انتخابات عسلویه ، انتخابات ۹۸ عسلویه ، انتخابات یازدهم عسلویه ، انتخابات مجلس عسلویه ، مجلس عسلویه ، کاندیداهای احتمالی عسلویه ، تایید صلاحیت شده های عسلویه ، رد صلاحیت شده های عسلویه ،