سیدمحمدباقر تهامی

حل مشکل ایجادشبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی درسازمان صداوسیما(نوآوری سازمانی با ابداع تکنولوژی نوین)

در این تکنولوژی سازمان صداوسیما با نظارت کامل و بدون در اختیار قرار دادن فرکانس میتواند به تعداد بی نهایت(البته باتوجه به زیرساخت)شبکه تلویزیونی خصوصی را در اختیار نهادها،ارگانها، باشگاههای ورزشی،سازمانهای مردم نهاد و...قرار دهدبا این تکنولوژی مشکل حق پخش و اسپانسرینگ پرسپولیس و استقلال نیز حل میشود

 

🟥مقدمه:
سازمان صدا وسیما یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی و کشور میباشد که از بهترین امکانات  برخوردار بوده و با این امکانات و ایجاد یک سری زیرساختها میتوان انواع تحریمهای رسانه ای را در داخل کشور با یک تکنولوژی ساده و نوین بی اثر نموده و حتی بدون در اختیار قراردادن فرستنده و نظارت کامل سازمان ‏به نهادهای دیگربا ایجاد یک سری پروتکلهای امنیتی و پروتکلهای الحاقی مجوز تاسیس شبکه های خصوصی-مجازی رابصورت آزمایشی صادر نماید یا ایجاد شبکه های مدرسه تلویزیونی-مجازی نماید در بحث پخش بازیها و یا فیلم وغیره بتواند تحریمها را بی اثر نمایدو بسیار کاربردهای دیگر

🟥مراحل اجرای سازمانی:

در تعجبم چرا مدیران ما از تک تک حروف منویات حضرت آقا استفاده نمیکنند واژه هایی که سرمنشا الهامات مادی و معنویست حقیر در همین مدت کرونا چند ایده و طرح از منویات حضرت آقا برداشت نمودم بطور نمونه اگر حقیر رئیس سازمان صدا و سیما بودم با همکاری دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال مشکل حق پخش تلویزیونی را در یک استراتژی با چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت حل مینمودم و یا در مورد دیگر حداقل چند شبکه تلویزیونی و چندین شبکه رادیویی بصورت تخصصی با حداقل یک دهم هزینه فعلی هر شبکه ایجاد مینمودم و شاید برای اولین بار با رعایت پروتکل سازمانی و امنیتی بتوانیم بطور تخصصی اجازه راه اندازی تلویزیونهای خصوصی را بدهیم البته برای تمامی موارد فوق نیازمند طی نمودن مراحل زیر هستیم:

1-امکان سنجی

2-برآورد هزینه و هزینه یابی

3-در صورت فراهم نبودن زیرساختها، ایجاد زیرساختها

4-تشکیل R&D یا کمیته فنی داخل سازمانی و در صورت نیاز خارج از سازمانی

5-تشکیل R&D یا کمیته مالی داخل سازمانی و در صورت نیاز خارج از سازمانی

6-تشکیل R&D یا کمیته حقوقی داخل سازمانی و در صورت نیاز خارج از سازمانی

7-تشکیل R&D یا کمیته مشترک بین سازمان و دولت(در بخش ایجاد زیرساختها به دولت نیاز است)

8-ایجاد تفاهم نامه با دولت پس از ارزیابی و امکان سنجی(به شدت نیازمند دو وزارتخانه و سازمانهای زیرمجموعه شان هستیم بخصوص برای مسئله حق پخش)

9- در ایجاد شبکه های جدید سازمان نیازمند فضا و یا تجهیزات پیچیده نیست تجهیزات جدید شاید با کمک دولت بشود حتی از تجهیزات داخلی استفاده نمود

10-نیاز به کارمندان و پروتکل همچون مراکز و شبکه های فعلی نیست

11-در مورد این طرح دونوع سناریو باید در نظر گرفت که یکی با حضور دولت در این پروژه بزرگ است و دیگری بدون حضور دولت

12-با این طرح به راحتی میتوانیم در چنین بحرانهایی کمتر از ۲۴ساعت یک شبکه تخصصی و آموزشی تاسیس نماییم تا اطلاع رسانی در مورد بحران و سایر موارد ملزومه به راحتی صورت گیرد

13-ایجاد تفاهم نامه در اختیار قرار دادن فرکانس موردنظر وزارت فناوری و ارتباطات در قبال ایجاد زیرساختهای مورد نظر سازمان صدا و سیما و همکاری دولت در راستای سیاستگزاری نوین شبکه های تلویزیونی،رادیویی و... سازمان صدا وسیما

معایب و مزایایی در این نوع فناوری وجود دارد که البته مزایای آن بیشتر از معایب آن است بطور مثال اگر این طرح اجرا شود به تکنولوژی دست پیدا خواهیم نمود که اگر سازمان صدا و سیما تحریم کامل شود و دسترسی به ماهواره های تلویزیونی قطع شود خللی در شبکه های تلویزیونی و رادیویی ما نخواهد داشت

🟥طرح یک(ایجاد مدرسه تلویزیونی-مجازی-خصوصی):
بنده اگر رئیس رسانه ملی بودم در اولین اقدام باتشکیل یک تیم جوان ویک R&D مدیریتی با استفاده از استراتژی نوآوری، ایده تکنولوژی نوین را پیاده و اولین شبکه تلویزیونی-مجازی-خصوصی را با نظارت کامل صدا و سیما و واگذاری به نهاد مربوطه اختصاص به تمدن سازی نوین اسلامی که زیرساخت آن خانواده و منابع انسانی ‏است و به شدت در منویات حضرت آقا بارها و بارها در قالب فرزندآوری، ساخت جامعه اسلامی و...آمده است میدادم
وآنرا ازطریق فرستنده با هزینه فنی معادل0/1 یک شبکه که برروی ماهواره بدر ۴و۶ قرار دارد میهمان گیرنده های تلویزیونی مینمودم که تبلیغات هزینه ها را جبران و حتی سبب درآمد برای سازمان هم میشد ‏در این تکنولوژی مخاطبین تلویزیون هیچ نیازی به اضافه نمودن ابزار الکترونیکی جدید، اینترنت و یا تلویزیون هوشمند ندارد و با همان گیرنده های سابقشان و داشتن گیرنده دیجیتال به شبکه های مجازی دست پیدا خواهند نمود ضمن اینکه اینگونه شبکه های مجازی با ماهواره های خانگی قابل دسترس نیست ‏نیاز سازمان صداوسیما، همکاری همه جانبه آموزش وپرورش میباشد آموزش وپرورش باید کلاسهای خود را با حضور معلمان طبق گذشته برگزار نماید(بدون حضور دانش آموزان) یک تلویزیون و یک خط تلفن ارتباطی دراختیار معلمان قرار دهد تا دانش آموزان همان کلاس اگرسوالی برایشان پیش آمدبامعلم کلاس خود در ارتباط باشند
‏برای استودیوی مدرسه هم معلمانی را درمقاطع مختلف که توانایی اجرا جلوی دوربین بدون استرس را دارند در نظر بگیرند استودیوی مدرسه باید مکانی باشد بزرگ که بتوان هر ۱۲ کلاس را بصورت فاصله دار (برای کیفیت فنی)در آن برگزار نمود برای تامین امنیت مدرسه تلویزیونی هم میتوان از بسیج معلمان بهره جست ‏قطعا همکاری سپاه و بسیج معلمین در دو حوزه خواهران و برادران برای تامین امنیتی-اخلاقی یکی از نیازهای اساسی مدارس تلویزیونی شهری میباشد در باب فنی هم صدا و سیما پشتیبانی کامل را انجام خواهد داد مدارس دیگر هم طبق گذشته برگزار میشود ‏و دانش آموزان بصورت تلفنی با معلم خود در ارتباط هستند و در صورت نیازحضوری با رعایت پروتکلهای وزارت بهداشت میتوانند در ساعات مشخص شده به همراه والدین به مدرسه و کلاس خود مراجعه و مشکل خود را مطرح و آن را برطرف نماید معلم هر کلاس در واقع پشتیبان دانش آموز در کلاس تلویزیونی-مجازی محسوب میشود

🟥طرح دوم(ایجاد شبکه خصوصی-تلویزیونی|بویژه باشگاههای پرسپولیس و استقلال|):
بنده اگر رئیس سازمان صدا و سیما بودم به فکرطراحی روشی برای کاهش هزینه ها و ارتقا سطح کیفی وبهروری سازمان بودم بنظر حقیر حلقه گمشده سازمان نداشتن استراتژی نوآوریست بطورمثال بایک ایده ساده که به پیوست آمده خیلی از هزینه ها را میشود کاهش داد و در بحرانها میشود کارآمد بود ‏مدیران در هر سطحی به جای بهانه تراشی و پرداختن به حواشی وتوجه به هجمه ها بایدخلاق و مبتکر باشندو ازتهدیدهافرصت بسازند دراین طرح علاوه برحل مسئله ‎حق پخش باشگاههای ‎پرسپولیس و ‎ استقلال،به حل مسئله تلویزیون خصوصی طی یک پروتکل خاص و همچنین در اختیار قراردادن فرکانس مورد نظر وزارت ارتباطات اشاره شده است با یک ‎استراتژی نوآوری ونوین براحتی هم میتوان سازمان خودرا ارتقا داد هم سنگ از جلوی پای دیگر نهادها برداشت در این تکنولوژی میتوان
1-طی یک پروتکل امنیتی بدون در اختیار قرار دادن فرستنده(یا فرکانس ماهواره ای) و با نظارت کامل ‎سازمان صداوسیما ،شبکه های خصوصی تلویزیونی و رادیویی راه اندازی نمود
2-این تکنولوژی به ما کمک میکند تا در ازای خدمات کم هزینه برای سازمان،بتوانیم موضوع حق پخش باشگاه ‎پرسپولیس و ‎استقلال را حل نموده،بطوری که حتی باعث درآمدمعقول و ثابت و جذب اسپانسرهای بیشتر برای این باشگاهها گردد
3-همچنین به راحتی و باکمترین هزینه میتوان حق پخش بازیهای خارجی راپرداخت،شبکه های تلویزیونی بابروزترین فیلمها و سریالهای با محتوا و با کیفیت برای سنین مختلف راه اندازی نمود
4-ایجاد شبکه های تخصصی زیر نظر مراکز مربوطه
5-راه اندازی دفاتر صداوسیما در هر شهر که مخصوص همان شهر باشد
و خدمات بسیار دیگر...

🟥نتیجه گیری:

مدیران باید با مدیریت موازنه نسبی که بنا بفرمایش حضرت آقا تبدیل تهدید به فرصت است در سازمانها و نهادهای خود بتوانند در مقابل هرگونه تهدید،تحریم وغیره طرحی را ارائه دهند تا از حلقه محاصره بیرون آیند چه برسد به آنکه وضعیت مطلوب باشد بنظر حقیر در سازمان صدا و سیما تنها حلقه گمشده نداشتن نوآوریست که میتوان با استراتژی نوآوری سازمانی آن را احیا نمود و رسانه ملی را واقعا ملی نمود تا مردم طعم جذابیت تلویزیون را احساس نمایند با نوآوری و یک استراتژی نوآوری موفق در رسانه ملی میتوان به ایجاد زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی که نیاز اصلی مردم کشورمان است پرداخت و همه اینها میسر نمیشود مگر با تفکر در منویات حضرت آقا و کمی خلاقیت و پشتکار از طرف رئیس رسانه ملی بعنوان رهبر سازمان و ادارات و معاونین زیر مجموعه آن

اللهم عجل لولیک الفرج آمین یارب العالمین

خاکسار و خادم مردم

  • حقیرالعبد سید محمد باقر تهامی

           ۱۴۰۰/۹/۱۷

  • طراح و مجری ایجاد مدیریت و تمدن نوین اسلامی به استناد بیانیه گام دوم انقلاب،فعال فرهنگی(جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی)، فعال حوزه خانواده، فعال سیاسی، فعال اجتماعی، فعال رسانه ای، خبرنگار، نویسنده و مستندساز، کارگردان، عضو انجمن مدیریت صنعتی، عضو دائمی انجمن مدیران کشور، عضو انجمن هنرمندان،فعال فرهنگی-اجتماعی-سیاسی، فعال حوزه خانواده و رسانه، تحلیلگر و برنامه ریز در حوزه مدیریت و آموزش منابع انسانی و استراتژی