دکتر قربان شهریاری

سوابق اجرایی دکتر قربان شهریاری

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان ، رئیس کارگروه تخصصی آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، مشاور ارشد معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، مشاور کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه گروه محیط زیست و منابع طبیعی ، و...

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان ، رئیس کارگروه تخصصی آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، مشاور ارشد معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، مشاور کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه گروه محیط زیست و منابع طبیعی ، رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان ، مدیر کل فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون محیط زیست ، کشاورزی و زیر بنایی ، معاون مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نخبه استانی و اندیشمند دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، عضو ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، عضو هیات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران - شهریار - شهر قدس ، عضو مجمع نخبگان ، رئیس دبیرخانه زاگرس در سازمان جنگل ها و مراتع کشور ، دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه پیام نور کشور ، مشاور عالی شهرداری تهران ، قائم مقام اداری و مالی شهردار منطقه ۲۲ تهران ، رئیس دانشگاه پیام نور شهریار ، رئیس دانشگاه پیام نور شهر قدس ، رئیس دبیرخانه استان های مرزی دانشگاه پیام نور کشور ، نماینده وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کاربری اراضی ، مشاور اجرایی بنیاد ملی نخبگان ، عضو گروه نظارت بر دانشگاه های کشور در وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، رئیس شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور ، رئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور ، رئیس شورای اداری دانشگاه پیام نور ، رئیس شورای آموزشی دانشگاه پیام نور ، جانباز و ایثارگر ۸ سال دفاع مقدس ، و...