محمدرضا زمانیان

معرفی شهردار نهاوند با رزومه تقریباً هیچ!

محمدرضازمانیان فعال سیاسی اجتماعی در واکنش به معرفی شهردار جدید نهاوند بیان کرد؛ مدیریت کردن برای اغلب مدیران بی‌تجربه و تازه‌کاری که مدت زیادی از مدیر شدن‌شان نمی‌گذرد فرآیندی مملو از آزمون و خطاست.نهاوند به بهشت مدیران تازه کار تبدیل شده است برخی مدیران از نهاوند بعنوان سکوی ترقی استفاده میکنند.

🔻نهاوند عزیز در آتش بی مهری و بی تدبیری ها میسوزد!

🔹مدیریت کردن برای اغلب مدیران بی‌تجربه و تازه‌کاری که مدت زیادی از مدیر شدن‌شان نمی‌گذرد فرآیندی مملو از آزمون و خطاست،به طوری که افراد تازه کار پس از گذشت چند سال از دوران مدیریتشان،می‌آموزند چه کارهایی را باید انجام داد و از انجام چه کارهایی باید خودداری کرد.

✔️پیوستن شهروندان به فرایند برنامه ریزی، از نتایج مثبت انکارناپذیری برخوردار است. سالهای اخیر موضوع مشارکت شهروندان در برنامه ریزی در اغلب کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته و سعی شده امکان مشارکت عمومی در سطوح گوناگون برنامه ریزی و تصمیم سازی فراهم شود. نقش مدیریت محله می بایست برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر و به تبع آن برنامه ریزی محله محور مورد توجه ذینفعان حوزه مدیریت شهری قرار گیرد.

✔️با توجه به گسترش شهرنشینی،پیچیده شدن چگونگی اداره امور شهری و تخصصی شدن امور،این ضرورت پیش آمده است که مدیریت شهری در هر منطقه مستقل باشد.امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان،کلیه امور مربوط به شهر،سوای مسائل نظامی و دیپلماتیک بر عهده مدیریت شهری منتخب مردم است که استقلال و اختیارات کامل و کافی دارد.بررسی کوتاه از روشهای مدیریت در شهرهای بزرگ دنیا،اعم از شهرهای کشورهای دنیای سرمایه داری و یا سوسیالیستی،حاکی از آن است که اکثراً مدیریتی مقتدر،مستقل و مردمی بر این شهرها مدیریت می کند. بررسی چارتهای سازمانی نشان می دهد که مدیریت شهرها حتی در شهرهای کوچک نیز برای اداره شهر از هیچ نهاد یا فرد دستوری نمی پذیرد.به عبارتی یا باید شهر را در جهت خواسته های شهروندان ساخت و یا اینکه خواسته های شخصی یا نهادی را اعمال نمود.

✔️مطالبهٔ بیش از صد و بیست نفر از مردم نهاوند بر زمین ماند؛ نهاوند عزیز در آتش بی مهری و بی تدبیری ها میسوزد!مدیر جهادی در میدان با عملکرد درخشان خود از نهاوند رفت و شخصی با تخصص کمتر و تجربه ای نه چندان جایگزین شد! امروز میبینیم مدیرانی با سابقهٔ کار نه آنچنانی وارد کارزار تصمیم گیری در شهرستان نهاوند می‌شوند و بعضاً نهاوند را در ورطه ای غیر قابل عبور گرفتار میکنند!

✔️حسین پور شهردار نهاوند یک مدیر کارآمد و توانا بود که در عمل نشان داد و توانست تا حدود قابل ملاحظه ای نهاوند را به ریل توسعه بازگرداند. شهردار کارآمد نهاوند در این مدت هم آزموده شد و آزمون خود را بخوبی و موفق پس داد اما در کمال بی مهری کنار گذاشته شد!

✔️رزومهٔ شهردار جدید نهاوند را می بینیم حتی یک روز سابقه ی شهرداری در روزمهٔ او پیدا نمی‌کنیم این فرد در کارنامه عملی اش رئیس هیئت بدمینتون رباط کریم و مدیریت حمل و نقل شهرداری رباط کریم را دارد.

✔️آیا با این سابقهٔ مدیریت میتوان نهاوند را مدیریت کرد؟ آیا نهاوندی که تقریباً امروز رنگ توسعه را دیده بود می‌تواند مجدداً رنگ توسعه را ببینید؟ آیا مدیریت جدید مجری سیاست های از پیش تعیین شده خواهد بود؟

✔️از معرفی این گزینه بعنوان شهردار نهاوند این جمله در ذهن ها متبادر می‌شود که نهاوند بهشت مدیران تازه کار است و برخی مدیران از نهاوند مظلوم بعنوان سکوی ترقی استفاده می کنند! 

البته که قضاوتی نمی کنیم ولی توصیه می کنیم و به زمان واگذار می‌کنیم معتقدیم زمان بهتر از زبان سخن خواهد گفت. مدیریت شهری مسلط به امور اجرایی می تواند به دنبال ایجاد محیطی بهتر، مساعد تر، سالم تر، آسان تر، مؤثر تر و دلپذیر تر برای کلیه ساکنان یک شهر باشد.مدیریت شهری، باید در پاسخ دادن و غلبه بر محدودیت ها و مسائل شهری به بهترین شکل عمل نماید.