دکتر قربان شهریاری

دکتر قربان شهریاری مشاور ارشد آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ستاد مرکزی

دکتر قربان شهریاری مشاور ارشد آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ستاد مرکزی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه و از مدیران ارشد اجرایی و مشاور اجرایی بنیاد ملی نخبگان

خلاصه سوابق علمی واجرایی دکتر قربان شهریاری  

-عضوهیات علمی واستاد دانشگاه در رشته محیط زیست 


-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان

-مشاور معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

- رئیس کارگروه تخصصی آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست کشور 


 -مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور کشور

 
-معاون مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 


-مشاور عالی شهرداری تهران در امور خدمات شهری وفضای سبز 


-قائم مقام مالی و اداری شهردار منطقه ۲۲


-رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران - شهریار - شهر قدس 


-رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان 


 -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون  زیر بنایی وکشاورزی 


-مشاور کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی 


-مشاور اجرایی بنیاد ملی نخبگان

 
-عضو مجمع نخبگان کشور

و...