دکتر قربان شهریاری

دکتر قربان شهریاری مشاور ارشد آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ستاد مرکزی

دکتر قربان شهریاری مشاور ارشد آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ستاد مرکزی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه و از مدیران ارشد اجرایی و مشاور اجرایی بنیاد ملی نخبگان

✅دکترشهریاری ابتدا برلزوم وحدت ویکپارچگی مردم وحضور در انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب اصلح را یاداور شدند وی همچنین درخصوص ویژگی های اقای رئیسی ازجمله اخلاق  کریمه که 

از ویژگی‌های بارز   ایشان اخلاق نیکو، طبع نرم، خوشروئی و تخلق به اخلاق اسلامی  هست وی در ادامه  به  مردمی‌بودن اقای رئیسی 

که در طول ۴۲ سال خدمت ایشان در پست‌های مختلف، هیچگاه از مردم کناره نگرفته است. با مردم و در میان آنها بوده و چهره ‌به چهره و با متانت خاص به سخنان مردم گوش داده و گره‌گشائی کرده است.

ودرخصوص  دیگر ویژگی های ایشان ازجمله  قاطعیت -پاکدستی-ثبات قدم درمسیر ولایت- دوری ازلودگی قدرت-پرهیز ازاشرافی گری -

امانتداری-تحول گرایی-دانش وتجربه  وفقاهت ایشان مطالبی را بیان داشتند

وهمچنین باتوجه به شرایط فعلی جامعه وشرایط بین المللی بر لزوم شرکت احاد  مردم و خصوصا نیروهای انقلابی در انتخابات ورای قاطع به اقای رئیسی تاکید کردند