دکتر قربان شهریاری

دکتر قربان شهریاری مؤلف کتاب آشنایی با محیط زیست ایران

دکتر قربان شهریاری عضو هیات علمی و استاد دانشگاه در رشته محیط زیست و مؤلف چندین جلد کتاب تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

دکتر قربان شهریاری عضو هیات علمی و استاد دانشگاه در رشته محیط زیست و مؤلف چندین جلد کتاب تخصصی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

📚انتخاب پنجمین تالیف #دکتر_قربان_شهریاری  بعنوان منبع درسی دانشگاه پیام نور سراسر کشور 📚    از سوی سازمان مرکزی  , پنجمین تالیف دکتر قربان شهریاری، بعنوان منبع درسی دانشگاه پیام نور کشور انتخاب گردید.    به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب "آشنایی با محیط زیست ایران " دکتر شهریاری، عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  بعنوان منبع درسی گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور سراسر کشور  منتخب شد.    قابل ذکر است، دکتر شهریاری، عضو شورای علمی بنیاد ملی نخبگان کشور  و مولف چندین کتب علمی ، تخصصی و تحصیلی  دانشگاه پیام نور کشور می باشد که بعنوان منبع درسی گروه علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور سراسر کشور تدریس می شود.