جواد رجایی

شورای شهر قم و اهداف پیش رو

همه باهم،به امید داشتن شهری پویا و کارآمد و بدون مشکل با مشارکت شهروندان عزیز شهر قم. حضور معتمدین محله های قم در امر تصمیمات شوری شهر می تواند بسیاری از مشکلات پنهان را آشکار کند تا زودتر مورد برسی ، اقدام و عمل مسولین شهری قرار گیرد.

داشتن برنامه های ساده و کاربردی، میتواند بسیاری از مشکلات شهر قم را حل کند. به کارگیری معتمدین محله ها در امر بررسی مشکلات میتواند گام مهمی در امر اداره شهر باشد. مشارکت مردم در اداره شهر، باعث میشود،شهروندان احساس دیده شدن را پیدا می کنند و بعد از آن از اموال شهری به خوبی محافظت می کنندو مشکلات شهر را از آن خود می‌دانند و سعی می کنند آنرا به نحوه مطلوب برطرف نمایند. در واقع مشارکت حداکثری در اداره امور شهری با هزینه بسیار کمتر.

از جمله اهداف پیشروی اینجانب در شورای شهر ایجاد شور و نشاط واقعی در بین جوانان میانسالان و کهنسالان به طور واقعی است.

از جمله کارهایی که میتوان در شهر قم انجام داد بررسی و رفع مشکلات معتادانیست که سالیان سال پاک هستند ولی هنوز کار و شغل مناسبی ندارند 

مورد دیگر زیباسازی خیابان ها و محله ها با محدود کردن مغازه های دخانیات که جدیداً زیبایی شهر را بسیار به هم زده اند و تغییر کاربری این گونه شغلها‌ به کاری مناسب و در شأن قم.