هادی زنجانی حسنلویی

امام خامنه‌ای :کلید همه مشکلات کشور در  مدیریت متدین و انقلابی هست

مدیران کشور باید در گام دوم انقلاب مدیریت جهادی را الگوی خود قرار دهند از جمله افراد معدود که همیشه روحیه انقلابی و جهادی و بالطبع پیروی از مکتب امام راحل و منویات مقام معظم رهبری و خط شهدا را از ایشان شاهد بوده ایم جناب آقای دکتر محسن رضایی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هست

در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، الگوی جدیدی از مدیریت ظهور کرد و ایران صحنه بروز و ظهور کنش های مختلفی شد که مجموعه آن هارا می توان نتیجه وجود روحیه مدیریت جهادی در مدیران کشور دانست. اگرچه مورد انتظار بود که این روحیه پس از سال ۱۳۶۷ استمرار یابد و به الگویی موفق برای مدیریت کشور در دوران پس از جنگ تبدیل شود، اما به جز برخی نمونه های بسیار معدود، به عنوان یک اتفاق غالب، شاهدرویگردانی محسوسی از این روحیه در نگرش ها و رفتارهای مسئولان اجرایی کشور پس از پایان جنگ بوده ایم

از جمله افراد معدود که همیشه روحیه انقلابی و جهادی و بالطبع پیروی از مکتب امام راحل و منویات مقام معظم رهبری و خط شهدا را از ایشان شاهد بوده ایم  جناب آقای دکتر محسن رضایی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هست

امیدوارم روزی بشود تاریخ  جهاد را نوشت چرا که کسی که بخواهد انقلاب را بشناسد باید از تاریخ جهاد شروع کند؛ فرهنگ اولین چیزی است که در جهاد مهم است؛ فرهنگ جهاد از مدیریت جهادی مهم تر است؛ آن فرهنگ است که بینش می دهد، انقلاب ما بر پایه فرهنگ بوده است و  مدیران کشور بایستی در گام دوم انقلاب مدیریت جهادی را الگوی خود قرار دهند