محمدکریم ثقفی

لغو تحریم های ظالمانه

لزوم اتخاذ سیاست واحد و یکپارچه از طرف کل نظام و همصدایی جریان های سیاسی کشور جهت لغو تحریم ها ی ظالمانه و غیر بشری

با سلام و احترام

 همانگونه که ملت عزیز و شریف ایران در جریان هستند در طی 3 سال گذشته  شدید ترین و بی رحمانه ترین تحریم های ظالمانه و غیر بشری از طرف دولتی خبیث بر ملت و کشور عزیز ما اعمال گشته و هنوز هم ادامه دارد که با مقاومت حداکثری و مثال زدنی ملت غیور مواجه شده است و الحمدلله علیرغم فشارهای اقتصادی و سیاسی وارده ُدشمن پلید به اهداف خود نرسید.

حال با توجه به اتمام دوره ریاست جمهوری ترامپ و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و اظهار نظرهای مختلف در خصوص بازگشت آمریکا به برجام ُدر نظر گرفتن نکات ذیل ضروری به نظر می رسد:

1-همانگونه که رهبری عزیز فرمودند حتی یک لحظه هم نباید از تلاش ها و پیگیری جهت رفع تحریم ها غافل شویم.

2-اتخاذ تدابیر و سیاستهای واحد و یکپارچه از طرف نظام و جریانهای سیاسی کشور بدور از کشمکش های سیاسی و جناحی.

3-منوط کردن بازگشت آمریکا به برجام با لغو تمام تحریمهای اعمال شده به کشور.

4-عدم پرداختن و عدم گفتگو در مباحثی غیر از مفاد برجام.

5-اقدام عملی در مقابل اقدام عملی. اگر قرار است ایران قدم های برداشته شده در بحث هسته ای را به قبل از اعمال تحریم ها برگرداندُ باید این اتفاق قدم به قدم و در مقابل اقدامات عملی و روشن از طرف آمریکا و دیگر کشورهای عضو برجام صورت گیرد.

6-هرگز فراموش نکنیم که سیاست های کلی نظام آمریکا در مقابل کشورهای آزاد و جریانهای آزادیخواه و انقلابی با تعویض رپیس جمهور تغییر نمی کند و فقط روش های اجرای سیاست های آمریکا در حزب های جمهوری خواه و دموکرات ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند.

7-تعهد در مقابل تعهد آنهم تعهدی پذیرفته شود که پشتوانه قوی اجرایی بین المللی داشته باشد.

8-حواسمان باشد که دستاوردها و عزتی که با مقاومت حداکثری ملت غیور و انقلابی در مقابل فشار حداکثری استکبار بدست آمده را با وعده ها و تعهدات پوچ و تو خالی از دست ندهیم