هادی زنجانی حسنلویی

بانکداری ربوی در ایران با تغییر نام اسلامی نمی‌شود

اغلب اقتصاددانان معتقدند، یکی از مهمترین مشکلات اساسی کشور، ربوی بودن نظام بانکداری ایران است. حتی برخی ها می گویند این چالش ضربه زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و باید جلوی این زیان را گرفت

تمام سازمان‌های سرمایه گذاری متعلق به بانکها باید منحل شوند. آنها فقط به دلالی خود مشغول هستند. اینها هر بار به یک حوزه اقتصادی در جامعه ورود پیدا می کنند و باعث ایجاد مشکل می شوند.
یک بار به بازار املاک وارد می شوند و قیمت مسکن را به چندین برابر میرسانند و بار دیگر به بازار .... جالب اینکه اگر رییس جمهور و بانک مرکزی این قدرت را داشته باشند که اگر بانکها طبق قانون عمل نکردند آنها را تعطیل کنند؛ تردید نداشته باشید که همه آنها تعطیل می شوند.
باید اذعان کرد که خیلی از بانکهای ایرانی اصلاً به بانکداری اسلامی توجهی نمی کنند. مشکلات در حوزه نظام بانکی بسیار زیاد است.متأسفانه برخی که اصلاً هیچ دانشی نسبت به علم اقتصاد و بحثهای پولی ندارند هم درباره اقتصاد اظهارنظر می کنند البته این اظهارنظرها خیلی هم تأثیرگذار است که از سوی برخی چهره های غیراقتصادی مطرح میشود

به قول شهید «مطهری» عدالت در سر سلسله احکام است. ما می خواهیم ربا را از بین ببریم تا به عدالت برسیم. غربیها می‏گویند: «این کارآیی است که مهم است و ما پس از رسیدن به رشد کافی، برای فقرا هم فکری میکنیم.» فان مع العسر یسری... یعنی در داخل عسر یسر وجود دارد، نه بعد آن. چرا میگویید بعد از کارآیی به عدالت هم میرسیم؟ در اقتصاد اسلامی همراه با کار است که عدالت به وجود می آید. لذا هر قدر از اقتصاد اسلامی فاصله بگیریم و به سرمایه‏داری نزدیک شویم اوضاع اقتصادی ما بدتر میشود. سرمایه داری نه خودش را می تواند حفظ کند و نه ما را، بنابراین باید در ملزومات اقتصاد ایران تجدید نظر کنیم.

هادی زنجانی حسنلویی