هادی زنجانی حسنلویی

مجلس تراز انقلاب اسلامی

مجلس تراز انقلاب اسلامی برآیند و معدلی از خصایص منحصربه فرد ملت ایران و انقلاب اسلامی است. بدون تردید، چنین مجلسی باید واجد تمام ویژگی های مکتبی، اسلامی، ولایی و مردمی انقلاب اسلامی باشد تا شایسته اطلاق مجلس تراز انقلاب گردد

مفاهیم «مجلس تراز انقلاب اسلامی» نشان می دهد که چنین مجلسی علاوه بر داشتن وظایف 
و کارکردهای یک پارلمان مطابق با استانداردهای عمومی الگوهای دموکراتیک، باید واجد 
یک سری مختصات و ویژگی هایی از جنس و ماهیت انقلاب اسلامی هم باشد؛ یعنی همان طور 
که انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عدالت، اسلام و ولایت فقیه را 
برای مردم ایران در سال ۵۷ به ارمغان آورد و در برابر ابرقدرت های شرق و غرب ایستاد 
و یک قدم عقب ننشست، مجلس شورای اسلامی تراز انقلاب هم باید دارای نمایندگان، 
مصوبات و قوانین و عملکردی باشد که بتواند این انقلاب را نه تنها در ریل اصلی اش 
نگه دارد، بلکه آن را چندین گام به پیش هم ببرد.از این رو، مجلس تراز انقلاب به 
موازاتی که یک سری خصایص و ویژگی های ایجابی و منحصربه فرد چون انقلاب دارد، باید 
واجد صفات سلبی انقلابی باشد و از یک سری آفات و رذایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی هم دور باشد. چنین مجلسی تنها در پرتو شعاع های نورانی گفتمان امام و خلف 
صالح ایشان، مقام معظم رهبری می تواند شکل بگیرد.