محمد وشنی

تاملی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

تفاوت مستمری‌بگیران "تامین اجتماعی" با "صندوق بازنشستگی کشوری" این است که بازنشستگان کشوری‌ تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و بازنشسته دولتی محسوب می‌شوند و منابع مربوط به آن‌ها مستقیم در قانون بودجه میاید اما مستمری‌بگیران تامین اجتماعی غیردولتی هستند .....

همسان سازی حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی

در پاسخ به سوال جناب آقای مجتبی پیروندی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی ، مطالب ذیل حایز اهمیت و تقدیم می گردد . در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه که مربوط به همسان سازی حقوق است، آمده است : « سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه ، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند . » با توجه به این بند ، وظیفه همسان سازی حقوق بازنشستگان بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و باید از منابع داخلی سازمان تأمین شود و تکلیفی بر دوش دولت برای این قانون نیست ، اما سازمان تأمین اجتماعی منکر این موضوع بوده و می‌گوید بودجه لازم را باید دولت تأمین کند . در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه ذکر شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قالب قوانین مربوطه همسان سازی را اجرا کند . قوانین مربوط به ماده ۹۶ و ۱۱۱ است در ماده ۹۶ سازمان تامین اجتماعی موظف است سالی یک بار مجموع مستمری بازنشستگان خود را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد به عنوان مثال در سال گذشته نرخ تورم ۲۶.۹ بوده و مستمری بازنشستگان ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است . در ماده ۱۱۱ ذکر شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است که پرداختی‌های بازنشستگان حداقل دستمزد کارگران عادی کمتر نباشد و به همین علت بازنشسته‌ای که بر اساس قوانین آن بازنشسته شده از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن کمتر مستمری بازنشستگی دریافت می‌کند .لذا در اینجا سازمان تامین اجتماعی مدعی است که بر اساس بند ث ماده ۷ و ۷۰۱ برنامه ششم توسعه تعهد مازاد بر اعتبار است و دولت باید پاسخگو باشد . اما دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده مبلغ 6 هزار میلیارد تومان اختصاص داده این درحالی است که این مبلغ در سال جاری 5 هزار میلیارد تومان بود بنابراین به نظر می‌رسد گام‌ مناسبی نیز برای آینده برداشته شود چرا که طبق برنامه پنج ساله ششم همسان‌سازی باید طی 5 سال انجام شود . بنا به اذعان بعضی از نمایندگان مجلس ، احتمال افزایش منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده با در نظر گرفتن منابعی جدید وجود داد . و گفته اند درخصوص همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی‌ نیز با الحاق بندی به لایحه بودجه ، مقرر شد ؛ دولت بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح ، بازنشستگی تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری تصفیه کند تا تامین اجتماعی نیز بتواند از این محل حقوق بازنشستگان خود را همسان‌سازی کنند . تفاوت مستمری‌بگیران "تامین اجتماعی" با "صندوق بازنشستگی کشوری" این است که بازنشستگان کشوری‌ تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و بازنشسته دولتی محسوب می‌شوند و منابع مربوط به آن‌ها مستقیم در قانون بودجه میاید اما مستمری‌بگیران تامین اجتماعی غیردولتی هستند به همین دلیل اگر دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند ، تامین اجتماعی نیز می‌تواند حقوق مستمری‌بگیران خود را افزایش داده و همسان‌سازی کنند .

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی 

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد : 

۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد . 

۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان . 

۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون . 

۴- کمکها و هدایا . 

 ‌تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد . 

 ‌تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند . 

 ‌تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد .