مرضیه مهدی زاده

آزمودن آزموده ها خطاست

اینکه مدیریت کلان با حضور زنان متحول خواهد شد یا خیر،به صورت قطعی مشخص نیست.اما، کشور ما قطعا به تحول در نوع مدیریت نیاز دارد.

در بیانیه گام دوم انقلاب،مقام معظم رهبری به صورت کاملا دقیق جوانگرایی را مطرح نمودند.جوانانی که با تکیه بر دانش و آموخته های خود و شور و نشاط جوانی و با انگیزه بسیار برای آبادانی کشور خود تلاش میکنند، باید بها داده شده و مدیریت بخش های مهم اقتصادی و صنعتی و فرهنگی کشور را به آنها سپرد.جایگاه تصمیم گیری و ایجاد قوانین لازم برای همه ی سطوح از ضروریات داشتن کشوری پویا و جوان و مقتدر است.همچنین زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور باید در تمام عرصه ها حضور فعال داشته باشند.اینکه مدیریت کلان با حضور زنان متحول خواهد شد یا خیر،به صورت قطعی مشخص نیست.اما، کشور ما قطعا به تحول در نوع مدیریت نیاز دارد.