سیاستمدار ایران

بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می‌طلبد

بدون شک رسانه می‌تواند علاوه بر پیگیری بهنگام این مهم، نقشی برجسته و کلیدی در جریان‌سازی و مطالبه «برنامه محتوایی مجلس یازدهم» در جهت مقابله انقلابی با توطئه‌های دشمن و تلاش در جهت رفاه جامعه و رفع مشکلات موجود در شرایط تحریم و پیشرفت و آبادانی کشور به عنوان خاستگاه مردمی انتخابات از گروه‌های انقلابی حاضر در میدان رقابت ایفا نماید

به گزارش مشرق، «ابراهیم کارخانه‌ای» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

بدون شک رسانه می‌تواند علاوه بر پیگیری بهنگام این مهم، نقشی برجسته و کلیدی در جریان‌سازی و مطالبه «برنامه محتوایی مجلس یازدهم» در جهت مقابله انقلابی با توطئه‌های دشمن و تلاش در جهت رفاه جامعه و رفع مشکلات موجود در شرایط تحریم و پیشرفت و آبادانی کشور به عنوان خاستگاه مردمی انتخابات از گروه‌های انقلابی حاضر در میدان رقابت ایفا نماید:


۱- حضور نمایندگانی دانا، توانا، مومن، انقلابی فسادستیز و ساده‌زیست در مجلس شورای اسلامی.


۲- اتخاذ تصمیمات انقلابی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مقابله با تهاجم همه‌جانبه دشمن در شرایط سخت تحریم.


۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و شیوه ناکارآمد قانون‌گذاری در کشور در راستای استحکام‌بخشی به قانون.


۴- تدوین نظام‌نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص‌های معین با هدف رقابت‌پذیری در خدمت و پویایی در مجلس.


۵- راه‌اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص‌های تعیین‌شده در دوره‌های شش‌ماهه و کامل با هدف رتبه‌بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم و حذف مرحله‌ای نمایندگان ناکارآمد از سیمای قانون‌گذاری کشور.


۶- شفاف‌سازی کلیه امور مرتبط با ایفای وظیفه نمایندگی اعم از آرا، حقوق و سایر هزینه‌های جانبی نمایندگان به عنوان الگوی شفافیت در کشور.


۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای ارشد مدیریتی کشور در سطح قوای سه‌گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی‌ناپذیر، ساده‌زیست و بدون توقع.


۸- تصویب اجرای اصل از کجا آورده‌ای به عنوان شرط اصلی مسئولیت‌پذیری در بخش‌های کلان و حساس کشور و تعمیم آن به مسئولیت‌های میانی و در نهایت اجرای کامل اصل ۴۹ قانون اساسی.


۹- تشکیل کارگروه‌های ماموریت‌گرا و اندیشه‌ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و...‌) با استفاده از خرد جمعی صاحب‌نظران برجسته کشور و نمایندگان توانمند مجلس در جهت حل مشکلات اساسی کشور.


۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه‌محور نمودن تکالیف قانونی و حتی‌الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای.


۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگویی مجلس در برابر مردم.


۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و تدوین قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور.


۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم در جهت ایفای نقش برنامه‌محور و هماهنگ دستگاه‌های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت‌پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.


۱۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس در راستای استحکام‌بخشی به قانون در کلیه حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.


۱۵- حذف دخالت نمایندگان در پیگیری، تصویب و اجرای پروژه‌های اجرایی با هدف حفظ کرامت و شأن نمایندگان و ارتقای نقش برنامه‌محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.


۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های اجرایی، و ورود برنامه‌محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی.


۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.


۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای ارتقای شفافیت، حفظ شأن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.


۱۹- احیا و ارتقای جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به شأن یک عامل قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.


۲۰- تشکیل کارگروه‌های تخصصی به منظور بررسی عملکرد وزرا در انطباق با برنامه‌ها و وعده‌های داده‌شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.


۲۱- تدوین و تصویب نظام‌نامه مدیریتی کشور بر پایه شاخص‌های معین کارآمدی با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور.


۲۲- تحول اساسی در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.


۲۳- اتخاذ سازوکار لازم در جهت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.


۲۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقای کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.


۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی کمیسیون‌های تخصصی در راستای استحکام‌بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.


۲۶- ایجاد سازوکار رقابت‌پذیری در خلاقیت، و نوآوری در ارائه طرح‌های مهم و بنیادی به منظور حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده‌اند.


۲۷- ارتقای کارآمدی و اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت رئیسه و ستادی در راستای توانمندسازی مجلس شورای اسلامی و استحکام‌بخشی به شیوه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.


۲۸- اتخاذ سازوکار لازم در جهت بهره‌گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.


۲۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب‌نظران برجسته برای شناسایی و تصویب راه‌های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.


۳۰- تشکیل کمیته‌های مشترک متشکل از مجلس و دولت در حوزه‌های مختلف در جهت شناسایی راه‌های صرفه‌جویی در قانون بودجه و حذف هزینه‌های غیرضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.


۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.


۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه‌محور در جهت سامان‌دهی اقتصاد مقاومتی، برون‌رفت از رکود و ورود سرمایه‌های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تأسیس مجمع هم‌اندیشی دائمی متشکل از قوی‌ترین صاحب‌نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ سازوکار قدرتمند در اجرای آن.


۳۳- تشکیل کارگروه‌های منقح‌سازی قوانین در حوزه‌های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست ‌و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک‌سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.


۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم برای ورود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به قلب قانون‌گذاری کشور به منظور بهره‌گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه‌ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و پیشرفت کشور.


۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای کارآمدی، به روزرسانی و ایفای نقش موثر در پیشبرد مجلس شورای اسلامی، در عرصه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور.


۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی‌های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه‌های تخصصی جهت ارتقای دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، مومن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.


۳۷- تشکیل کارگروه ویژه مجلس و دولت در جهت سرعت‌بخشی به تصویب نظام نوین بودجه‌ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد.


۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم برای تعیین شاخص‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاه‌ها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.


۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت‌های وارد آمده به بیت‌المال در طی دوره تصدی مسئولیت.


۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه‌محور در جهت استحکام‌بخشی به برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای و برون‌رفت از شرایط نابسامانی کنونی کشور که با محوریت برجام بر ملت تحمیل شده است.