حوزه های انتخابیه استان یزد

استان یزد 4 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های مهریز ، یزد ، اشکذر ، اردکان ، بافق ، میبد ، تفت ، بهاباد ، ابرکوه ، خاتم می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان یزد
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه تفت و میبد 1
حوزه انتخابیه یزد و صدوق 1
حوزه انتخابیه مهریز ، بافق ، ابرکوه ، خاتم و بهاباد 1
حوزه انتخابیه اردکان 1