حوزه های انتخابیه استان مازندران

استان مازندران 10 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های نکا ، کلاردشت ، فریدونکنار ، محمودآباد ، سوادکوه شمالی ، سارئ ، آمل ، رامسر ، سیمرغ ، بابلسر ، نور ، سوادکوه ، گلوگاه ، جویبار ، بابل ، قائم شهر ، نوشهر ، بهشهر ، میاندورود ، تنکابن ، چالوس ، عباس آباد می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان مازندران
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس 1
حوزه انتخابیه بابل 2
حوزه انتخابیه آمل 1
حوزه انتخابیه قائم شهر ، سواد کوه ، جویبار ، سیمرغ و سواد کوه شمالی 2
حوزه انتخابیه بهشهر ، نکا و گلوگاه 1
حوزه انتخابیه ساری و میاندرود 2
حوزه انتخابیه نور و محمودآباد 1
حوزه انتخابیه تنکابن رامسر و عباس آباد 1
حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار 1