حوزه های انتخابیه استان کرمان

استان کرمان 10 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های زرند ، عنبرآباد ، کوهبنان ، جیرفت ، قلعه گنج ، رفسنجان ، رودبارجنوب ، فاریاب ، سیرجان ، ارزوئیه ، بم ، بافت ، کهنوج ، کرمان ، راور ، شهربابک ، انار ، ریگان ، فهرج ، نرماشیر ، رابر ، بردسیر ، منوجان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان کرمان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه شهر بابک 1
حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد 1
حوزه انتخابیه بم ریگان فهرج و نرماشیر 1
حوزه انتخابیه بافت رابر و ارزوئیه 1
حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر 1
حوزه انتخابیه کهنوج ، رودبار جنوب ، فاریاب ، قلعه گنج و منوجان 1
حوزه انتخابیه رفسنجان 1
حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان 1
حوزه انتخابیه کرمان و راور 2