حوزه های انتخابیه استان کردستان

استان کردستان 6 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های بیجار ، کامیاران ، سنندج ، بانه ، دیواندره ، سروآباد ، سقز ، قروه ، دهگلان ، مریوان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان کردستان
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه بیجار 1
حوزه انتخابیه قروه و دهگلان 1
حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد 1
حوزه انتخابیه سنندج دیواندره و کامیاران 2
حوزه انتخابیه سقز و بانه 1