حوزه های انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری 4 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های لردگان ، شهرکرد ، سامان ، بروجن ، کوهرنگ ، فارسان ، بن ، کیار ، اردل می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه اردل ، فارسان ، کوهرنگ و کیار 1
حوزه انتخابیه لردگان 1
حوزه انتخابیه شهرکرد 1
حوزه انتخابیه بروجن 1