حوزه های انتخابیه استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی 3 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های فاروج ، مانه وسملقان ، راز و جرگلان ، جاجرم ، گرمه ، بجنورد ، شیروان ، اسفراین می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان خراسان شمالی
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه اسفراین 1
حوزه انتخابیه شیروان 1
حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان 2