حوزه های انتخابیه استان ایلام

استان ایلام 2 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های ایلام ، دره شهر ، بدره ، ملکشاهی ، ایوان ، مهران ، سیروان ، دهلران ، چرداول ، آبدانان می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان ایلام
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه ایلام ایوان شیروان چرداول و مهران 2
حوزه انتخابیه دهلران ، دره شهر ، آبدانان و بدره 1