حوزه های انتخابیه استان اردبیل

استان اردبیل 6 حوزه انتخابیه دارد. این استان شامل شهرستان های اردبیل ، مشگین شهر ، خلخال ، کوثر ، گرمی ، سرعین ، بیله سوار ، پارس آباد ، نیر ، نمین می باشد

فهرست حوزه های انتخابیه استان اردبیل
عنوان حوزه تعداد کرسی
حوزه انتخابیه خلخال و کوثر 1
حوزه انتخابیه مشکین شهر 1
حوزه انتخابیه گرمی 1
حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار 1
حوزه انتخابیه اردبیل ، نمین ، نیر و سرعین 3