طاهرآقا برزگر تکمهداش
طاهرآقا برزگر تکمهداش

سیاستمدار و نماینده مجلس

ارسال پیام خصوصی


وب سایت اینستاگرام تلگرام توئیتر

درباره / بیوگرافی / زندگی نامه طاهرآقا برزگر تکمهداش

نماینده مجلس شورای اسلامی ایران

سوابق نمایندگی مجلس

پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بستان آباد

سوابق تحصیلی

ایشان هنوز اطلاعات سوابق علمی و تحصیلی خود را کامل نکرده اند

سوابق اجرایی

ایشان هنوز اطلاعات سوابق اجرایی خود را کامل نکرده اند

آخرین مطالب

آلبوم تصاویر

آدرس / آدرس دفتر

ارسال پیام خصوصی برای طاهرآقا برزگر تکمهداش