سامی سعدی
سامی سعدی

دکتر سامی سعدی استاد دانشگاه مدیرجهادی و متعهد

ارسال پیام خصوصی


وب سایت اینستاگرام تلگرام توئیتر

درباره / بیوگرافی / زندگی نامه سامی سعدی

آماده ام تا اهواز را آباد و زیبا کنم با شعار من از اهوازم به دنبال تغییر و اصلاح اساسی جهت شهری پویا و زیباهستم

سوابق نمایندگی مجلس

سیاستمدار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز و باوی

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز مدیرجهادی متعهد مدبر

سوابق اجرایی

ایشان هنوز اطلاعات سوابق اجرایی خود را کامل نکرده اند

آخرین مطالب

آلبوم تصاویر

آدرس / آدرس دفتر

ارسال پیام خصوصی برای سامی سعدی