حمید یزدانیان
حمید یزدانیان

مشاور رئیس و دبیر کمیته درآمدزایی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

ارسال پیام خصوصی


وب سایت اینستاگرام تلگرام توئیتر

درباره / بیوگرافی / زندگی نامه حمید یزدانیان

دکتری مدیریت کسب و کاردکتری امنیت ملی

سوابق نمایندگی مجلس

سیاستمدار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه فردوس طبس بشرویه و سرایان

سوابق تحصیلی

تدریس در دانشگاه های تهران و استان ها

سوابق اجرایی

مدیرکل پشتیبانی و امور عمومی،مدیرکل مالی، مدیرکل حراست دانشگاه فنی ،مدیرکل حراست سازمان فرهنگی هنری،معاون حراست وزارت کشور،مشاور دبیرخانه شورایعالی ایرانیان خارج از کشور

آخرین مطالب

آلبوم تصاویر

آدرس / آدرس دفتر

ارسال پیام خصوصی برای حمید یزدانیان