هادی اسکندری عین الدین
هادی اسکندری عین الدین

کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی شهر بستان آباد- دکتری برنامه ریزی شهری

ارسال پیام خصوصی


وب سایت اینستاگرام تلگرام توئیتر

درباره / بیوگرافی / زندگی نامه هادی اسکندری عین الدین

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق نمایندگی مجلس

سیاستمدار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بستان آباد

سوابق تحصیلی

پژوهشگر شهری و منطقه ای

سوابق اجرایی

مهندس مشاور

آخرین مطالب

آلبوم تصاویر

آدرس / آدرس دفتر

ارسال پیام خصوصی برای هادی اسکندری عین الدین