دکتر امیرموسی زارعی
دکتر امیرموسی زارعی

دکتر امیرموسی زارعی استاد دانشگاه

ارسال پیام خصوصی


وب سایت اینستاگرام تلگرام توئیتر

درباره / بیوگرافی / زندگی نامه دکتر امیرموسی زارعی

ایشان هنوز اطلاعات بیوگرافی خود را کامل نکرده اند

سوابق نمایندگی مجلس

سیاستمدار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میناب رودان جاسک سیریک و بشاگرد

سوابق تحصیلی

دارای مقالات بین المللی

سوابق اجرایی

دکتر امیرموسی زارعی استاد دانشگاه

آخرین مطالب

آلبوم تصاویر

آدرس / آدرس دفتر

ارسال پیام خصوصی برای دکتر امیرموسی زارعی